Forløbsoversigt

Sådan kan de fire semestre på ATU se ud.

Det to-årige talentprogram fordeler sig over 5. semestre. 1. til 4. semester indeholder 4-5 obligatorisk seminarer og en række valgfrie aktiviteter, mens 5. semester byder på afslutningsseminar og diplomoverrækkelse. Generelt set udgør det obligatoriske program den akademiske bredde mens de valgfrie aktiviteter skaber den akademiske dybde.

Det obligatoriske forløb

1. semester: Talent & Akademia (forår 1.g)

Seminar A: Kickstart & velkomst til ATU. Se mere her.

Seminar B: Introduktion til Sundhedsvidenskab. Se mere her.

Seminar C: Introduktion til Humaniora. Se mere her.

Seminar D: Introduktion til Naturvidenskab & Teknik. Se mere her.

Seminar E: Introduktion til Samfundsvidenskab. Se mere her.

 

Summer camp (første uge i sommerferien)

Akademiske foredrag & workshops, Model United Nations, teambuilding & sociale samvær og meget mere. Se mere her.

Det er obligatoriske at deltage i en summer camp i løbet af det to-årige forløb. Har man ikke mulighed for at deltage i ATUs summer camp skal man deltage i en alternativ camp, som opfylder følgende kriterier:

  1. Program med akademisk fokus og høj faglighed
  2. Min. 22 timers undervisning
  3. Min. 4 overnatninger/5 dages varighed
  4. Studietur eller forelagt undervisning på gymnasiet samt ATUs International Camp kan ikke godkendes som alternative camps.

Ønsker man at deltage i en alternativ camp, skal dette godkendes af ATUs sekretariatsleder hurtigst muligt.

 

2. semester: Akademiske Videnskabelse (efterår 2.g)

Seminar F: Akademisk videnskabelse 1. Se ét eksempel her.

Seminar F: Akademisk videnskabelse 2. Se ét eksempel her.

Seminar F: Akademisk videnskabelse 3. Se ét eksempel her.

Du deltager i 3 ud af en række forskellige fordybelsesseminarer, hvor vi går i dybden med en vifte af konkrete forskningsområder og ser den akademiske analyse udfolde sig. 

Seminar G: Akademia i erhvervslivet. Se ét eksempel her.

Du deltager i 1 ud af en række forskellige virksomhedsbesøg, hvor vi ser hvordan forskellige karriereveje former sig.

 

3. semester: Akademisk Samarbejde & Formidling (forår 2.g)

Seminar H: Team & Samarbejde. Se mere her.

Seminar I: Innovation & kreativitet. Se mere her.

Seminar J: Den gode præsentation 1 - Forberedelsen. Se mere her.

Seminar K: Den gode præsentation 2 - Leveringen. Se mere her.

 

4. semester: Akademisk Studieliv & Karriere (efterår 3.g)

Seminar L: Studieliv. Se mere her

Seminar M: Akademia i erhvervslivet. Se ét eksempel her.

Du deltager i 1 ud af en række forskellige virksomhedsbesøg, hvor vi ser hvordan forskellige karriereveje former sig.

Seminar N: Fra fix idé til forskning -  Akademisk kreativitet. Se mere her.

Afslutningsseminar O: Fra fix idé til forskning - Proces & produkt. Se mere her.

 

5. semester (februar 3.g)

Diplomoverrækkelse. Se mere her.

 

Valgfrie og Internationale aktiviteter

Ved siden af de obligatoriske seminarer har vi en lang række valgfrie aktiviteter, som vi selv tilrettelægger i samarbejde regionale samt nationale universiteter, virksomheder, institutioner og organisationer. De valgfrie aktiviteter går enten på tværs af eller ligger i forlængelse af de obligatoriske seminarer og er en god mulighed for at fordybe sig endnu mere i et felt og for at møde andre fra ATU på tværs af årgange og hold. Vi afholder også hvert år en international camp med fokus på studier i udlandet, ligesom vi hvert år deltager i internationale Model UN-konferencer.

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk