Forløbsoversigt

Sådan kan de fire semestre på ATU se ud:

Det to-årige talentprogram fordeler sig over 5. semestre. 1. til 4. semester indeholder 4-5 obligatorisk seminarer og en række valgfrie aktiviteter, mens 5. semester byder på afslutningsseminar og diplomoverrækkelse. Generelt set udgør det obligatoriske program den akademiske bredde mens de valgfrie aktiviteter skaber den akademiske dybde.

Det obligatoriske forløb

1. semester: Talent & Akademia (forår 1.g)

Seminar A: Kickstart & velkomst til ATU. Se mere her.

Seminar B: Introduktion til Sundhedsvidenskab. Se mere her.

Seminar C: Introduktion til Naturvidenskab & Teknik. Se mere her.

Seminar D: Introduktion til Samfundsvidenskab. Se mere her.

Seminar E: Introduktion til Humaniora. Se mere her.

 

Summer camp (første uge i sommerferien)

Akademiske foredrag & workshops, Model United Nations, teambuilding & sociale samvær og meget mere. Se mere her.

Det er obligatorisk at deltage i ATU | Syds summer camp én gang i løbet af det to-årige ATU-forløb. Vi anbefaler, at du deltager i summer campen allerede i dit første år på ATU, da campen indholdsmæssigt er designet til at supplere dit ATU-forløb og den giver dig et stort og tæt netværk, som du vil nyde gavn af i resten af dit ATU-forløb.

Hvis du er forhindret i at deltage i ATUs summer camp det første år, så anbefaler vi, at du straks sætter kryds i kalenderen til at deltage i ATUs summer camp året efter. I helt særlige tilfælde kan der gives dispensation til en anden løsning end ATUs summer camp. Men kravet om deltagelse i en summer camp er ufravigeligt, og dispensation kræver ekstraordinære omstændigheder. Kontakt ATUs sekretariat for mere info om dispensation ifm. ATUs summer camp.

 

2. semester: Akademiske Videnskabelse (efterår 2.g)

Seminar F: Akademisk videnskabelse 1. Se ét eksempel her.

Seminar F: Akademisk videnskabelse 2. Se ét eksempel her.

Seminar F: Akademisk videnskabelse 3. Se ét eksempel her.

Du deltager i 3 ud af en række forskellige fordybelsesseminarer, hvor vi går i dybden med en vifte af konkrete forskningsområder og ser den akademiske analyse udfolde sig. 

Seminar G: Akademia i erhvervslivet. Se ét eksempel her.

Du deltager i 1 ud af en række forskellige virksomhedsbesøg, hvor vi ser, hvordan forskellige karriereveje former sig.

 

3. semester: Akademisk Samarbejde & Formidling (forår 2.g)

Seminar H: Team & Samarbejde. Se mere her.

Seminar I: Kreativitet & innovation. Se mere her.

Seminar J: Citizen Science. Se mere her.

Seminar K: Videnskabsformidling. Se mere her.

 

4. semester: Akademisk Studieliv & Karriere (efterår 3.g)

Seminar L: Studieliv. Se mere her

Seminar M: Akademia i erhvervslivet. Se ét eksempel her.

Du deltager i 1 ud af en række forskellige virksomhedsbesøg, hvor vi ser hvordan forskellige karriereveje former sig.

Seminar N: Akademisk præsentation. Se mere her.

Afslutningsseminar O: Akademisk skrivning. Se mere her.

 

5. semester (februar 3.g)

Diplomoverrækkelse. Se mere her.

 

Valgfrie og Internationale aktiviteter

Ved siden af de obligatoriske seminarer har vi en lang række valgfrie aktiviteter, som vi selv tilrettelægger i samarbejde regionale samt nationale universiteter, virksomheder, institutioner og organisationer. De valgfrie aktiviteter går enten på tværs af eller ligger i forlængelse af de obligatoriske seminarer og er en god mulighed for at fordybe sig endnu mere i et felt og for at møde andre fra ATU på tværs af årgange og hold. Vi afholder også hvert år en international camp med fokus på studier i udlandet, ligesom vi hvert år deltager i internationale Model UN-konferencer.