Seminar B: Introduktion til Sundhedsvidenskab

SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: U55
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Fyn
Sydjylland
Sidste tilmeldingsfrist
Onsdag, 1. marts 2023 - 12:00

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskab har ét mål: at forbedre menneskers sundhed. Dette gøres gennem forskning og gennem undervisning af studerende med baggrund i den nyeste forskning og i -  ikke mindst - det kliniske arbejde. Dvs. undervisning, hvor patienter eller borgere er inddraget. Derfor bygger den sundhedsvidenskabelige forskning på evidens. Med evidens mener vi: Er der et videnskabeligt grundlag for, at vores behandling har den tilsigtede virkning? Den sundhedsvidenskabelige metode dækker over flere videnskabelige tilgange, som alle kan bruges til at verificere, om en behandling har den tilsigtede effekt. Det kan være på en patient, i forebyggelsen eller indenfor træningsområdet.

På dette introduktionsseminar vil de tre vigtigste forskningsområder inden for sundhedsvidenskaben blive gennemgået; Epidemiologi, grundforskning og klinisk forskning. 

Program

16.00 Velkommen
16.05 Introduktionsforelæsning til sundhedsvidenskab og dens metode

Er videnskab noget bras? v/Adjunkt Christian Brandt, Oto-Rhino-Laryngologi, Klinisk Institut, SDU

Når man læser om forskning så ser vi overskriften ”masker beskytter mod Corona virus” og næste dag ”masker har ingen effekt på Corona virus” så kan man nemt blive forvirret. Hvorfor skifter videnskaben hele tiden mening? I dette foredrag vil vi kigge på hvordan forskningen i virkeligheden foregår og hvorfor det i medierne ofte kan virke usammenhængende og rodet. Vi vil også snakke om hvad alternative

16.40 Pause
16.45 Workshoprunde 1
17.30 Spisepause
18.00 Workshoprunde 2
18.45 Pause
19.00 Workshoprunde 3
19.45 Pause
19.50 Fælles afrunding
20.00 Tak for i dag
 

WORKSHOPS

Du deltager i alle tre workshops.
 
Epidemiologi - U50A
v/Videnskabelig assistent Lasse Lybecker Scheel-Hincke, Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, SDU
 
Hvor stor er sygdomsbyrden i Danmark? Hvilke befolkningsgrupper har størst risiko for at blive syge - og hvad er årsagerne til dette? Epidemiologi er videnskaben, der besvarer disse spørgsmål, så vi på en evidensbaseret baggrund kan forebygge sygdom og fremme sundhed. Workshoppen vil indledningsvis give en historisk introduktion til epidemiologien. Med udgangspunkt i aldringsforskningen vil basale epidemiologiske begreber og tankegange herefter blive introduceret. Til slut vil workshoppen handle om, hvad man i praksis arbejder med som epidemiologien. Specifikt skal vi tale om, hvordan man bruger epidemiologien til at måle en populations sundhed gennem befolkningsundersøgelser. Hvorfor laver man disse undersøgelser, og kan man stole på resultaterne?
 
Audiologi - U56 
v/Adjunkt Christian Brandt, Oto-Rhino-Laryngologi, SDU
 
I vores dagligdag er vi omgivet af lyd. For det meste er det en god ting, men hvis det bliver for meget kan det give varige skader. I løbet af denne workshop arbejder vi med hvordan vi måler støj men også hvordan vi inden for den videnskabelige verden regner på usikkerheden af vores målinger.
 
Klinisk forskning: Patienten i fokus - U71
v/Læge og PhD-stud. Nikolaj Torp og Medicin.stud. Emil Deleuran Hansen, Medicinsk Gastroenterologi og Hepatologi, SDU
 
Kan man undgå at folk bliver leversyge? Hvordan påvirker 'binge drinking' kroppen? Kan vi fjerne arvæv i leveren hos patienter med skrumpelever? I den kliniske forskning er det altid med patienten i fokus. Det er langsom forskning og lynghurtig implementering. I løbet af workshoppen vil vi koble teori og praksis, når vi gennemgår forskellige kliniske forskningsprojekter, som er i gang på Center for Leverforskning.
 

EN LILLE FORBEREDELSE TIL WORKSHOP: 

Audiologi: installere én af følgende apps på din mobiltelefon inden workshoppen: Android eller Iphone

Klinisk forskning: Orientér dig (skimmelæse) i viden om leveren i udvalgte artikler, som du finder her!

Epidemiologi: Orientér dig i den danske befolkningsundersøgelse, som blev publiceret i rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021” i uge 10 2022. Undersøgelsen, som er blevet lavet af de fem danske regioner og Statens Institut for Folkesundhed ved SDU, kortlægger danskernes (16+ år) sundhed på en række områder og vil danne udgangspunktet for workshoppen. Du skal ikke læse rapporten i sin helhed, men læs forordet (s.5-7) og den første del af indledningen (s. 10-14). Er der nogle af resultaterne, du lægger specielt mærke til?

 

FORMÅL: Seminar B: Introduktion til sundhedsvidenskab har blandt andet til formål at give jer et indblik i den sundhedsvidenskabelige metode med afsæt i konkrete eksempler på sundhedsvidenskabelig forskning.

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

FIND VEJ: Du finder lokale U55 på SDU's hovedgang, Gydehutten, her!

Se eventuelt også vores 'SDU: Find vej'-video her!

AFVIKLERE: Kira & Camilla. Kira - tlf. +45 2475 3299 mail: kira@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 

  • Type
    Obligatorisk