Ansøgning & Indstilling

Læs mere her om de sidste trin før optagelse på ATU

Ansøgning om optagelse på Akademiet for Talentfulde Unge | Syd koordineres af de enkelte gymnasier i samarbejde med sekretariatet på ATU | Syd.

Deadline for indstillinger til ATU | Syd er 15. februar. Indstillingen er bindende og foretages af gymnasierne elektronisk her på siden.

Alle ansøgere skal aflevere en motiveret skriftlig ansøgning inklusiv et lllle essay. 

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • En kort beskrivelse af eleven.
  • En motiveret argumentation for, hvorfor eleven ser sig selv som egnet.
  • Nogle refleksioner over, hvad eleven mener at kunne opnå ved at deltage på ATU.
  • En kort besvarelse af essay-opgaven 'Mit syn på videnskab'.

Ansøgningsskema inklusiv essay kan findes her på siden og downloades til udfyldes.

Det er ikke nødvendigt at vedhæfte karakterudskrifter osv. Vi forventer, at gymnasiet på forhånd sikrer sig, at ansøgerne har det fornødne faglige niveau.

Optagelsen

Indstilling af en elev til optagelse skal bero på ATU Syds optagelseskriterier og talentforståelse. Derudover vurderes følgende forhold.

  • Hvorfor eleven gerne vil deltage på Akademiet for Talentfulde Unge
  • Om eleven er motiveret, herunder både at eleven reflekterer over tidsforbrug, og at eleven udtrykker ønske om at prioritere Akademiet for Talentfulde Unge
  • Hvad eleven selv mener at kunne bidrage med på Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven reflekterer over, hvad vedkommende kan få ud af at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven har sat sig ind i, hvad Akademiet for Talentfulde Unge er, og hvad det indebærer at deltage.

Når eleven har udfyldt ansøgningsskemaet, underskrives og gemmes dette som en .pdf, og eleven indstilles herefter af gymnasiet via den online indstillingssformular her på hjemmesiden.. 

De indstillede elever vil ultimo februar få besked om, hvorvidt de er optaget. Der er altid flere ansøgere, end der er pladser, så det er vigtigt, at eleverne gør sig umage med den pesonlige motiverede ansøgning og opgavebesvarelsen. Elevernes egen motiverede ansøgning vil være det andet væsentlige vurderingskriterium. Vi vægter, at alle gymnasierne i Region Syddanmark bliver bredt repræsenteret. Optagelsen sker altid i tæt dialog med de enkelte gymnasier.