Ansøgning & Indstilling

Læs mere her om de sidste trin før optagelse på ATU

Ansøgning om optagelse på Akademiet for Talentfulde Unge koordineres af de enkelte samarbejdsgymnasier i samarbejde med sekretariatet på ATU.

Deadline for indstillinger til ATU | Syd er 15. februar. Indstillingen er bindende og foretages af samarbejdsgymnasierne elektronisk her på siden.

Til ansøgning og opgavebesvarelser anvendes skabeloner, som kan downloades her på siden. 

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • En kort beskrivelse af eleven.
  • En motiveret argumentation for, hvorfor eleven ser sig selv som egnet.
  • Nogle refleksioner over, hvad eleven mener at kunne opnå ved at deltage på ATU.
  • En kort besvarelse af opgaven 'Mit syn på videnskab'.

Ansøgningsskema og opgaveformulering findes her på siden.

Det er ikke nødvendigt at vedhæfte karakterudskrifter osv. Vi forventer, at gymnasiet på forhånd sikrer sig, at ansøgerne har det fornødne faglige niveau.

Optagelsen

Indstilling af en elev til optagelse skal bero på ATU Syds optagelseskriterier og talentforståelse. Derudover vurderes følgende forhold.

  • Hvorfor eleven gerne vil deltage på Akademiet for Talentfulde Unge
  • Om eleven er motiveret, herunder både at eleven reflekterer over tidsforbrug, og at eleven udtrykker ønske om at prioritere Akademiet for Talentfulde Unge
  • Hvad eleven selv mener at kunne bidrage med på Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven reflekterer over, hvad vedkommende kan få ud af at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven har sat sig ind i, hvad Akademiet for Talentfulde Unge er, og hvad det indebærer at deltage.

Når eleven har udfyldt ansøgningsskemaet, underskrives og gemmes dette som en .pdf, der indsendes online via indstillingssformular sammen med en række oplysninger om eleven. 

De indstillede elever vil ultimo februar få besked om, hvorvidt de er optaget. Der er altid flere ansøgere, end der er pladser, så det er vigtigt, at eleverne gør sig umage med den pesonlige motiverede ansøgning og opgavebesvarelsen. Elevernes egen motiverede ansøgning vil være det andet væsentlige vurderingskriterium. Vi vægter, at alle gymnasierne i Region Syddanmark bliver bredt repræsenteret. Optagelsen sker altid i tæt dialog med de enkelte gymnasier.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk