Advisory Board

Vi drøfter løbende programmets indhold med en række interessante fagfolk

Akademiet for Talentfulde Unge har et Advisory Board tilknyttet som sparringspartner for de langsigtede strategier og den daglige praksis. Advisory Board er bredt sammensat og består af repræsentanter for akademiets samarbejdspartnere og en række fagpersoner. Advisory Board mødes én gang om året til en temadag den 1. onsdag i juni, hvor de store linjer drøftes, og vi går i dybden med den nyeste viden inden for talentudvikling, didikation, pædagogik og undervisning.

Medlemmerne af Advisory Board

Tilknyttede fagpersoner

Lene Tanggaard, professor, Aalborg Universitet
Linda Greve, lektor, Aarhus Universitet
Alexander von Oettingen, prorektor, UC Syd
Sten Tiedemann, rektor, Aarhus Folkeuniversitet

Erhvervsliv
Karina Boldsen, direktør, Solitwork (Formand)
Stine Würtz Jepsen, vice president, Mitsubishi Vestas Offshore
Terkel Præst, centerdirektør, Nykredit Herning

ATU | Syd

Gymnasier
Morten Østerlund Krog, rektor, Faaborg Gymnasium
Jørgen Lassen, rektor, Vejle Tekniske Gymnasium - Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Universitet
Poul Nissen, prodekan, Naturvidenskabeligt Fakultet 
Susan Margrethe Traun, specialkonsulent, Studieservice

ATU | Midt

Gymnasier
Jens Christen Hylkjær, uddannelsesleder, Holstebro Handelsgymnasium
Maibrit Schmitt, Randers Hf & VUC

Værtsskolerne
Anette Pedersen, uddannelseschef, Herning Gymnasium
Lone Sandholdt Jacobsen, rektor, Viby Gymnasium 

Aarhus Universitet
Finn Borchsenius, prodekan, Science & technology
Majbritt Nielsen, projektleder, AU forskning og eksterne relationer

VIA University College
Lykke Ankersen, Teamleder for brobygning

Region Midt
Henning Tjørnelund, udviklingskonsulent, regional udvikling

Sekretariat for Advisory Board

Anne Harrits, ATU | Midt
Janne Hansen, ATU | Syd