Til- & Framelding

I tilmelder og framelder jer via jeres profil her på hjemmesiden.

Obligatoriske seminarer

Der er sidste til-/afmeldingsfrist til det obligatoriske program to gange om året:

Fristen til forårssemestret er den 15. januar for nuværende ATU'ere og 1. marts for nye ATU'ere.

Fristen til efterårssemestret er den 15. august for begge årgange.

Valgfrie aktiviteter 

Der er sidste til-/afmeldingsfrist til de valgfri aktiviteter tre hverdage inden aktiviteten afvikles.

Summer camp

Der er hvert år tilmeldingsfrist den 1. maj.

Fremmøde og afbud til obligatoriske seminarer

Da vi efter tilmeldingsfristerne bestiller forplejning og sender deltagerantal mm. til Syddansk Universitet og vores øvrige samarbejdspartnere, er det vigtig, at fristerne overholdes.

Til de obligatoriske seminarer skal du enten tilmelde dig eller melde afbud. Hvis du melder afbud, skal du samtidig sende en begrundelse på mail til afvikleren - enten janne@atusyd.dk eller camilla@atusyd.dk. Som begrundelse accepteres studieture, andre talentaktiviteter og skemalagte skoleaktiviteter - bortset fra lektier og opgaveskrivning, som forventes at kunne planlægges gennemført på andre tidspunkter. Køreskole, fritidsaktiviteter og arbejde skal ligeledes tilrettelægges udenom det obligatoriske program, og er således ikke acceptabel grund til ikke at deltage.

Hvis du skal vælge et bestemt antal obligatoriske seminarer ud af en pulje, eksempelvis 2 ud af 9, skal der meldes afbud til dem, du ikke vælger, men der skal ikke sendes begrundelse. 

Sent afbud og udeblivelse

Alle afbud meldes inden tilmeldingsfristen. Skulle du i løbet af semesteret blive forhindret i at deltage i et seminar meldes og begrundes dette på mail til janne@atusyd.dk med det samme og senest 8 dage inden seminaret.

Ved sygdom og lignende omstændigheder på dagen meldes og begrundes afbuddet på mail til afvikleren, som fremgår af aktiviteten på hjemmesiden.

Såfremt du ikke melder afbud eller møder op til et seminar, vil du blive registreret som udeblevet i fremmødeprotokollen. Det gælder også ved eksempelvis sygdom. Hvis du bliver registreret som udeblevet modtager du en mail herom. Det er stadig vigtigt at reagere herpå ved at sende en mail med begrundelse for fraværet til janne@atusyd.dk i de tilfælde.

Begrundelsen noteres i en fremmødeprotokol og bringes i anvendelse ved statusrapporteringer til talentkoordinatoren hvert semester og såfremt fremmødet bliver kritisk med hensyn til udstedelse af diplom.

Fremmøde og afbud til valgfri aktiviteter

Til de valgfrie aktiviteter skal du blot tilmelde dig dem, du ønsker. Du behøver altså ikke framelde dig dem, du slet ikke har tænkt dig at deltage i. Det er dog vigtigt, at du melder afbud inden fristen til de valgfri aktiviteter, som du har tilmeldt dig, hvis du alligevel ikke kan komme. Også selvom du står på venteliste.

Ved sygdom og lignende omstændigheder på dagen meldes og begrundes afbuddet på mail til afvikleren, som fremgår af aktiviteten på hjemmesiden.