Vision og Mission

Akademiet for Talentfulde Unges vision & mission er:

VISION

At gøre talentudvikling til en integreret del af alle skoler og uddannelser og dertil at skabe rammerne for personlig og faglig udvikling, således at alle talentfulde unge får mulighed for og hjælp til at udfordre og realisere deres fulde potentiale.

MISSION

At udvikle de talentfulde gymnasieelevers potentiale via alsidige akademiske og personlige udfordringer og samarbejdsrelationer.

At fremme talentarbejdet på de gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser.

At bidrage til det nationale talentarbejde i undervisningssektoren.