ATU | Syds historie

Fra lokalt pilotprojekt til selvkørende indsats for hele Region Syddanmark

Akademiet for Talentfulde Unge blev oprindelig startet af Nørre Gymnasium i 2008. Siden er det blevet udbredt til andre dele af landet, og i Region Syddanmark har ATU | Syd siden opstarten i 2010 haft sekretariat på Faaborg Gymnasium. Det startede her som et fynsk pilotprojekt ledet af Lektor Pia Halkjær Gommesen, men er nu udvidet til at dække hele regionen og ledes af et professionelt sekretariat.

Akademiet for Talentfulde Unge | Syd startede op i Region Syddanmark i 2010 med ca. 90 elever fra de fynske STX-gymnasier, og herefter er ATU | Syd vokset til således i dag at dække hele Region Syddanmark, inkludere både STX-, HHX- og HTX-elever og have mere end 170 deltagere pr. årgang.

I 2012 blev Janne Hansen ansat som leder af ATU | Syd med base i Faaborg, hvorfra hun i samarbejde med styregruppen bestående af rektorer fra udvalgte deltagergymnasier styrer ATU | Syds daglige virke og udvikling.

Akademiet for Talentfulde Unge er en ambitiøs landsdækkende talentindsats målrettet dygtige og motiverede gymnasieelever. Indsatsen består af de tre afdelinger ATU | Syd med sekretariat på Faaborg Gymnasium, ATU | Midt med sekretariat på Viby Gymnasium og ATU Øst med sekretariat på Nørre Gymnasium, som siden 2011 har indgået i et nationalt samarbejde om talentudvikling.

Akademiet I 2016 blev Akademiet for Talentfulde Unge optaget som nationalt talentcenter i det europæiske talentcentersamarbejde, ECHA – European Council for High Ability – er et europæisk netværk, der har som målsætning at sætte en stærkere agenda for talentudvikling i internationalt regi baseret på professionelle nationale talentcentre, med mulighed for at trække på den seneste internationale viden og forskning om talentudvikling. Optagelsen i ECHA og modtagelsen af det prestigefyldte ECHA-certifikat er en anerkendelse af de gode resultater Akademiet for Talentfulde Unge har leveret gennem snart 10 år.

Derudover deltager Akademiet for Talentfulde Unge også i Nordisk Talentnetværk.

I 2018 knyttede ATU | Syd og ATU | Midt et endnu tættere samarbejde med etableringen af foreningen ATU | Vest. ATU | Syd og ATU | Midt har længe forinden haft et tæt samarbejde omkring programudvikling, blandt andet med afsæt i et tæt pædagogisk fællesskab, der tager sigte på et fælles alment curriculum, og sammenlignelig kontekst i forhold til elevgrundlag og udkantsproblematikker. ATU | Vest samler kræfterne og udnytter ressourcerne på de mindre sekretariater vest for Storebælt bedst muligt for at sikre talentudvikling af høj kvalitet vest for Storebælt samt for at kunne tale med fælles stemme i forhold til offentlige instanser og private aktører og for at kunne drage fordele af synergier ved fælles udviklingsprojekter.

I 2021 var ATU | Vest desuden en af de stiftende organisationer bag Dansk Talentnetværk, der indtil videre desuden består af organisationerne Akademiet for Talentfulde Unge Øst, Astra og TalentCampDK. De stiftende organisationer har i flere år regelmæssigt afholdt sparringsmøder og arbejdet sammen på kryds og tværs, hvilket i 2021 altså blev formaliset. Formålet med Dansk Talentnetværk er at dele viden og styrke kendskabet til talenter og talentudvikling i Danmark. Det sker bl.a. gennem fælles aktiviteter, møder, konferencer mv. for med en samlet og stærk stemme at tale talenternes sag i Danmark. Både i uddannelsessektoren, overfor politikere samt den brede befolkning.