Seminar H: Team & samarbejde

Team
Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg, Lokale: Food Camp
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Fyn
Sidste tilmeldingsfrist
Torsdag, 8. februar 2024 - 12:00

Under titlen Akademisk Samarbejde & Formidling går vi i dette tredje semester på tværs af alle forskningstraditionerne og sætter fokus på samarbejdsrelationer og formidling i akademiske sammenhænge. Vi skal i løbet af semesteret arbejde med vores egne personlige styrker og svagheder, vores forskellige roller i teamsamarbejde og træne vores kommunikative evner. Formålet med semesteret overordnet set er, at få et reflekteret og bedre kendskab til os selv og måden, vi interagerer med andre mennesker på.

Team & samarbejde - når arbejdspsykologi er afgørende

v/CEO, Per Tørslev Jensen, TARGET Headhunting

Samarbejdspsykologi kan give svar på mange af de udfordringer, som teams skal håndtere. Det er i gruppekulturen, at vi finder svarene på, hvorfor nogle teams lykkes, mens andre fejler. Vores adfærd på skolen eller arbejdspladsen er en kombination af vores præferencer (den vi egentlig foretrækker at være) og vores kompetencer (noget vi har tillært os). 

Med analyseværktøjet JTI kan vi adskille disse to elementer og herved fx give svar på, hvorfor vi som mennesker handler, tænker og kommunikerer forskelligt. Kan vi knække kulturnøglen i vores team, så har vi mulighed for at etablere et unikt samarbejde, som markant vil styrke vores resultater og vores trivsel.

Ved hjælp af personprofilværktøjet Jungs Typeindex (JTI) bliver du klogere på dig selv, samt får en bedre en indsigt i, hvorfor du får mest ud af at samarbejde med andre, der typemæssigt er forskellig fra dig selv. Seminaret slutter med, at du bruger din personprofil til at definere egne rollepræferencer i et team. Det er et stærkt værktøj for resten af din gymnasietid.

PROGRAM

16.00 Velkomst og en kort introduktion til Jungs Type Index (JTI)

16.30 Gennemgang af de fire dimensioner i JTI

17.45 Spisepause

18.15 Gruppearbejde og mulighed for at definere egen personlighedsprofil

19.00 Teamkompasset

  • Gennemgang af teamkompasset
  • Gruppearbejde og mulighed for at definere egne rollepræferencer i et team

19.50 Opsamling og afrunding

20.00 Tak for i dag

FORMÅL

Seminar H: Team & samarbejde har blandt andet til formål at give jer indsigt i jeres personlige styrke og svagheder, samt give jer redskaber til at styrke og forbedre jeres samspil med andre mennesker.

MEDBRING: Papir og pen

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

AFVIKLER: Camilla - tlf. +45 6070 5627 mail: camilla@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Ansvarlig
    JH
  • Type
    Obligatorisk