Seminar D: Introduktion til Humaniora

SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: U140
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Fyn
Sydjylland
Sidste tilmeldingsfrist
Onsdag, 1. marts 2023 - 12:00

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Humaniora

Humaniora er sprog, historie og kultur, men det er også meget andet. Der forskes og undervises blandt andet i it, medier, læring, kommunikation, design og velfærd. Den humantiske metode er kernen i dette arbejde.

På dette introduktionsseminar behandles den humanistiske metode, og der ses på grundlæggende forskelle mellem humaniora og andre videnskaber, som ofte er en naturlig følge af deres forskellige genstandsfelter. Hvor f.eks. naturvidenskab studerer genstande udefra med en vis stabilitet og derved iagttager lovmæssigheder og generelle mønstre, så analyserer og fortolker humaniora genstande i deres ”unikhed” og har derfor typisk ingen ambitioner om generalisering.

Program

16.15 Introduktion til Humaniora og dens metode v/prodekan Lars Grassmé Binderup, Humaniora, SDU

16.20 Forelæsning: Den humanistiske metode v/lektor Laura Feldt, Religionsstudier, SDU

17.00 Pause

17.15 Mini-forelæsning

          "Djævlen ligger i den sproglige detalje: Fra sprogstudium til mordopklaring"

           v/Lektor Nina Nørgaard, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

17.30 Mini-forelæsning

           "Demokratiets tilstand i USA"

           v/Professor Jørn Brøndal, Center for Amerikanske Studier, SDU

17.45 Mini-forelæsning

           "På fattigdomssafari - underklassen i reality-dokumentaren"

           v/Lektor Anita Nell Bech Albertsen, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

18.00 Spisepause

18.30 - 20.00 Workshops – afrunding I de enkelte workshops

20.00 Tak for i dag

 

Workshop

Du deltager i én ud af tre workshops.

Djævlen ligger i den sproglige detalje: Fra sprogstudium til mordopklaring  U151

v/Lektor Nina Nørgaard, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

Sager om mord, kidnapning, pengeafpresning, plagiat, hademails, m.m. er i tidens løb blevet opklaret på baggrund af sprogvidenskabelige indsigter om sprog. Med udgangspunkt i en række tekster fra forskellige kriminalsager vil denne workshop introducere forskellige tilgange til sprog og vise, hvordan de kan bidrage til sagernes opklaring. Deltagerne vil i workshoppen komme til at arbejde med tekster fra forskellige kriminalsager og dermed prøve kræfter med den opmærksomhed på den sproglige detalje, der er helt central for sprogvidenskaben generelt og for de forskellige sprogstudier på universitetet. Workshoppen foregår på dansk, men udspringer fra engelskstudiet på SDU. De analyserede tekster er derfor engelske.

Demokratiets tilstand i USA - U152

v/Professor Jørn Brøndal, Center for Amerikanske Studier, SDU

Demokratiet i USA er i krise. USA’s to store partier, det republikanske og det demokratiske, dæmoniserer hinanden. Den politiske debat balancerer på randen af sammenbrud. Hvad er egentlig de politiske udsigter her i kølvandet på midtvejsvalgene i november og med et præsidentvalg i 2024, der begynder at lure i horisonten?

På fattigdomssafari – underklassen i reality-dokumentaren - U153

v/Lektor Anita Nell Bech Albertsen, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Selvom klasse længe er blevet opfattet som et begreb, der er blevet overflødiggjort af samfundsudviklingen, så er klasseperspektivet fortsat nærværende i samtidslitteraturens underklasseskildringer, i TV-satirens kærlige (men stereotype) klasseportrætter og i den fordelingspolitiske velfærdsdebat, hvor medierne med sociale karikaturer som Fattig-Carina og Dovne Robert har forsøgt at belyse det danske velfærdssystems udfordringer. Dokumentar-serier, som skildrer socialt udsatte, fylder ligeledes meget af sendetiden på TV-kanalerne. Ofte med høje seertal, for underklassen er ”god underholdning”.

Antallet af TV-programmer, der har til formål at forbedre, belære, disciplinere og ikke mindst udstille underklassen (og/eller arbejderklassen), er i løbet af det sidste årti eksploderet. Flere af dem ledsages af ædle erklæringer om at ville kvalificere fattigdomsdebatten. Men giver programmer som På røven i Nakskov (TV2: 2015), Stadig på røven (TV2: 2016), Prinsesser fra blokken (DR3: 2016), Blok på bistand (DR2: 2015), Drengene på kanten (DR3: 2016) m.fl. virkelig svar på, hvem de mennesker er, der lever af offentlige ydelser? Gør litteratur og TV om livet på overførselsindkomst, med tvangsauktioner, svigt og tvangsfjernelser af børn og dårlige madvaner og tænder os virkelig klogere på livet i underklassen? Eller øger de ikke snarere afstanden mellem socialklasserne, fordi den slags programmer snarere handler om middelklassens mulighed for at svælge i egen forargelsesfryd?

I workshoppen skal vi arbejde med klassebegrebet. Stine Thidemann Faber er sociolog og har skrevet en del om klassebegrebet og klassers mere subjektive dimensioner. Hun har således ikke skrevet specifikt om reality og dokumentarprogrammer. Men de teoretiske greb, hun benytter i sin artikel ”Den subjektive oplevelse af klasse” kan anvendes i forhold til den klassepositionering, som deltagerne i reality-dokumentarer benytter sig af. Så derfor vil jeg bede jer læse hendes artikel med henblik på de centrale teoretiske greb, hun der præsenterer.”

 

FORMÅL: Seminar D: Introduktion til Humaniora har blandt andet til formål at give jer indsigt i den humanistisk metode, som tager afsæt i analyse og fortolkning.

MEDBRING: Pc. papir og pen.

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

FIND VEJ: Du finder lokale U140 på sidegangen, Krogene, her!

Se eventuelt også vores 'SDU: Find vej'-video her!

AFVIKLERE: Kira & Camilla. Kira - tlf. +45 2475 3299 mail: kira@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Type
    Obligatorisk