Seminar C: Introduktion til Naturvidenskab & Teknik

 • Onsdag, 12. april 2023 - 16:00 til 20:00
 • SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: U1
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
  Årgang: 2022
 • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
 • Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag, 1. marts 2023 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Naturvidenskab & Teknik

Naturvidenskab og Teknik som videnskab spænder meget bredt. Der forskes og undervises i emner lige fra det første liv i rummet teoretisk set til syntetisk biologi og robotter i praktisk anvendelse som svar på fremtidens udfordringer. Den naturvidenskabelige metode er kernen i dette arbejde. For at opnå naturvidenskabelig viden gør man brug af empiri, modellering og forskellige repræsentationsformer, således alle disse videnskaber knytter sig til hypoteser og teorier.

På dette introduktionsseminar gennemgås den naturvidenskabelige metode, og hvad man kan bruge den til. Seminaret introducerer naturvidenskaben og teknikken gennem forskellige naturvidenskabelige metoder fra forskellige fag, og viser således, hvad der adskiller den naturvidenskabelige metode fra f.eks. humaniora. 

Program

16.00 Velkommen
16.00 Teknisk forelæsning, som illustrerer den naturvidenskabelige metode:
           Ingeniørens arbejde med udvikling af nye teknologier v/Adjunkt Simon Vilms Pedersen, SDU Biotechnology
16.30 Naturvidenskabelig forelæsning, som illustrerer den naturvidenskabelige metode:
           Flagermus v/Lektor Lasse Jakobsen, Biologisk Institut, SDU
17.00 Workshops
17.30 Spisepause
18.00 Workshops - fortsat
19.50 Afrunding
20.00 Tak for i dag
 

Workshops:

Du deltager i én ud af seks workshops.
 
Workshop 1: Satellitkommunikation - U44
v/Stud. Fysik og Fysik og Teknologi
 
Vi bekymrer os sjældent om satellitter, i det tomme rum kredser de tavse rundt om jorden. Hundreder, nogle gange tusinder af kilometer over jordens overflade. DISCO (DanIsh Student Cubesat prOgramme) har udviklet en mobil jordstation, der kan afsløre, at satellitter er alt andet end tavse. Kom og hør mere om satellitkommunikation og samarbejdet mellem universiteter på kryds og tværs af hele landet! Under oplægget vil vi beskæftige os med emner som bølgelære, radio, rumteknologi og mere til. Hvis du vil læse mere om DISCO kan du besøge discosat.dk
 
Workshop 2: WHAT the f(x)? - Matematiske modeller og modellering ved hjælp af M&M’s - U48
v/Matematik

Hvad er en matematisk model, og hvorfor er de så vigtige i den anvendelsesorienterede matematik? I den matematiske værktøjskasse er der behov for i mange fag, især i de andre naturvidenskabelige fag. Formålet med denne workshop er at vise, hvordan både en anvendt og teoretisk matematiker arbejder ud fra et konkret eksperiment med M&M’s. Her undersøges udviklingen af liv, død og immigration i en population. Vi vil opstille forskellige modeller for udviklingen og herunder inddrage teori fra differentialregning og differentialligninger, som man møder senere i 2g og 3g.

Workshop 3: Plastik i havet - U56
v/Stud. Jakob & Mads, Biologi
Lokale: Oasen

Hvor kommer plastik i havet fra, og hvad sker der egentlig, når det ender i havet? Det er ikke kun det plastik, vi kan se med det blotte øje, der udgør et problem. I de senere år er vi blevet opmærksomme på mikroplast – meget små stykker plastik, som findes overalt i havet. Dyr, der lever af plankton, kan ikke skelne mikroplast fra naturlig føde, og plastikken ender derfor i dyrets organisme. På den måde kan plastik transporteres gennem fødekæden og potentielt ende på vores middagstallerken. 

 • Forelæsning om mikroplast i havet
 • Gruppevis filtrering af vandprøver fra havn, fjord og badestrand. Der er mulighed for at medbringe egen prøve på ½ L havvand, så analyserer vi den for mikroplastik. 

Workshop 4: Energiteknologier til grøn omstilling - TEK Brobygningslokale

v/Stud.Civilingeniør i energisystemer

Hvilke forskellige energiteknologier findes der, hvordan kan de hver især bidrage til den grønne omstilling, og hvordan bringes de bedst i samspil med hinanden? Det skal deltagerne i denne workshop undersøge, under kyndig vejledning af studerende fra uddannelsen til Civilingeniør i Energisystemer.  

Workshop 5: Sundhed gennem teknologi - Seminarrum Ellehammer

v/Stud.Civilingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi

I denne workshop skal deltagerne arbejde med konceptudvikling af teknologiske hjælpemidler til mennesker med forskellige sundhedsmæssige udfordringer, ud fra et brugerperspektiv – præcis som ingeniører gør i virkeligheden. 

Workshop 6: VR-workshop om kemi - U176

v/Stud.Spiludviklings- eller softwareingeniører

Har du styr på dine reaktionsligninger? Forhåbentlig – for din kemiprofessor er gået fra forstanden og har låst dig og dine venner inde i kemilaboratoriet! I er nu afhængige af jeres viden om kemiske grundstoffer og reaktioner for at løse laboratoriets gåder og finde vejen ud, inden det er for sent. Opgaven løses i et VR-univers, hvor deltagerne skal hjælpe hinanden.  

 

FORMÅL: Seminar C: Introduktion til Naturvidenskab & Teknik har blandt andet til formål igennem forskellige cases at give jer indsigt i de konkrete naturvidenskabelige metoder, som man beskæftige sig med på Naturvidenskab og Teknik.

MEDBRING: Pc. papir og pen

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

FIND VEJ: Du finder lokale U1 på sidegangen, Stenten, her!

Se eventuelt også vores 'SDU: Find vej'-video her!

AFVIKLERE: Kira & Camilla. Kira - tlf. +45 2475 3299 mail: kira@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 • Antal deltagere:
 • Lærer: KR
 • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk