Seminar E: Introduktion til Samfundsvidenskab

SDU Esbjerg, Degnevej 14, 6705 Esbjerg Ø, SDU indgang A, Lokale: Rundetårn
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Fyn
Sydjylland
Sidste tilmeldingsfrist
Onsdag, 1. marts 2023 - 12:00

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskabs forskning og de tilhørende uddannelser spænder fra klassiske business-school-discipliner til statskundskab, jura, klassisk økonomi, journalistik og sociologi. På Samfundsvidenskab får studerende viden om erhvervslivet og samfundets udvikling, så de kan bidrage til af løse samfundsmæssige udfordringer – nationalt og globalt.

På dette introduktionsseminar gennemgås den samfundsvidenskabelige metode, og hvad kan man bruge den til. Seminaret introducerer samfundsvidenskaben gennem forskellige samfundsvidenskabelige metoder fra forskellige fag, og viser således, hvad der adskiller den samfundsvidenskabelige metode fra bl.a. naturvidenskaben og humaniora. 

Program

kl.10.00 - 10.15 Velkommen til Syddansk Universitet Esbjerg v/viceinstitutleder Malene Damsted, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

kl.10.15 - 10.35 Oplæg: ”Hvad kan etnografiske metoder? Eksempler fra studie i statsdannelse i Somalia/Somaliland”, v/Post doc. Tobias Gandrup, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU

kl.10.35 - 10.55 Oplæg: ”Tragedien om Lucky og Galoperende Gertie” v/Lektor Knud Sinding, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU

kl.10.55 - 11.15 Oplæg: "Magtens tredeling" v/Professor Per Andersen, Juridisk Institut, SDU

kl.11.15 - 11.45 Frokost

kl.11.45 - 12.30 Workshop: ”Hvad kan etnografiske metoder? Eksempler fra studie i statsdannelse i Somalia/Somaliland”, v/Post doc. Tobias Gandrup, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU

kl.12.30 - 13.15 Workshop: ”Vinden udnyttet anderledes lokalt” v/ Lektor Knud Sinding, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU

kl.13.15 - 14.00 Workshop: "God eller ond tro i juridisk sammenhæng" v/Professor Per Andersen, Juridisk Institut, SDU

kl.14.00 Tak for i dag!

 

Formål

Seminar E: Introduktion til Samfundsvidenskab har blandt andet til formål igennem cases at give jer indsigt i konkrete samfundsvidenskabelige metoder, man kan beskæftige sig med på samfundsvidenskab.
 

MEDBRING: Pc. papir og pen

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

TRANSPORT: Har du ekstra pladser i bilen eller har du brug for et lift til/fra seminaret, så brug FB-gruppen og spørg ud i blandt de andre ATU'ere.

FIND VEJ: Benyt SDU indgangen A (Den grønne væg med SDU Logo). Følg anvisninger fra skilte/medarbejder. Du finder lokale Rundetårn nær kantinen her!

AFVIKLER: Camilla - tlf. +45 6070 5627 mail: camilla@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Type
    Obligatorisk