10 år efter: Teis kæmper for retfærdighed

Talent kommer i mange former og størrelser. Man kan være talentfuld i kraft af en høj IQ, hvor videnstilegnelse falder helt naturlig, eller man kan være high achiever, som med dedikation og flid sigter efter stjernerne. Talent har mange forskellige ansigter, hvilket vi også ser dagligt på ATU | Syd. Det er derfor altid en fornøjelse at skabe rammerne for talenterne, hvor de i fællesskab, men på hver deres unikke måde, kommer et spadestik dybere, et luftlag højere og tager skridtet mod at udfolde deres potentiale.

I år fejrer vi, at det er 10 år siden, at de første nysgerrige deltagere lagde fundamentet for et unikt talentfællesskab på Akademiet for Talentfulde Unge | Syd. Mange flere unge talenter er fulgt i deres fodspor i løbet af det sidste årti og gør det stadig den dag i dag. I denne portrætserie ser vi på, hvordan det er gået nogle af alumnerne, siden de dimitterede fra ATU | Syd, samt hvordan de til stadighed udfolder deres talent i dag.

”Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get”

Mange af os er kender nok dette citat fra filmen ”Forrest Gump”. De fleste af os har højst sandsynligt blot ladet ordene passere, og ikke tænkt videre over den bagvedliggende mening. Men for 24-årige Teis Aalbæk-Nielsen, har disse ord dog en helt særlig betydning. De beskriver nemlig, hvordan livet er fyldt med uforudsigeligheder. Alt er foranderligt, hvilket Teis i særdeleshed har oplevet på egen krop. 

Teis startede i 2013 på den samfundsvidenskabelige linje på Vestfyns Gymnasium med en solid idé om, at han i fremtiden skulle omfavne sin glæde, for at arbejde med mennesker og læse videre på pædagoguddannelsen. Dette blev dog ikke tilfældet, da han som deltager på fjerde årgang af ATU | Syd blev grebet af fysikken og matematikken. Siden 2019 har Teis derfor været at finde på Syddansk Universitet i Odense, hvor han studerer til diplomingeniør i softwareteknologi.

Gennem ATU udforskede Teis de mere naturvidenskabelige uddannelser, hvor sprudlende ingeniørstuderende introducerede ham for det Tekniske fakultet gennem leg og sjov med flaskeraketter. Især står minderne om de valgfri aktiviteter, samt Fysik- & Teknologicamp, tydeligt frem i Teis’ erindring, da han her fik mulighed for at sætte sit helt eget præg på sit ATU-forløb. Når han tænker tilbage på, hvordan hans iver efter at lære blev stimuleret, og ikke mindst de stadigeksisterende venskaber han fik, bringer det altid et smil frem på hans læber. En glæde, der siden hen har inspireret ham til at give tilbage til ATU-fælleskabet som studielivsmentor i ATU | Syd. 

En kamp mod uretfærdigheder 

Teis Aalbæk-Nielsens liv har været præget af forandring, siden fokus blev skiftet fra pædagoguddannelsen til softwareteknologi. Især på det personlige plan har han udviklet sig enormt meget. Teis drives af en ualmindelig stor retfærdighedsfølelse, der de sidste år har givet ham modet til at engagere sig i studenterpolitik. Her kæmper han stålfast for bedre vilkår for ingeniørstuderende. Indtil for nylig har han siddet med i bestyrelsen for Syddanske Ingeniørstuderenes Fællesråd. En organisation, hvor Teis på nært niveau har fået mulighed for at skabe de bedste forhold for ham og hans medstuderende på SDU. Teis går gerne forrest og repræsenterer sin passion for teknologi og sit studie, hvor han derfor også er studienævnsrepræsentant og studenterambassadør på det Tekniske fakultet. ”Hvis jeg ser noget, der er uretfærdigt, så har jeg lyst til at gøre mit for at ændre det”, fortæller Teis. Han lægger vægt på, at det er utrolig vigtigt for ham, at de mennesker, han omgiver sig med, har det godt. Han bekymrer sig om andre. Dette gælder også de kommende studerende, der vil støde ind i samme udfordringer som ham, hvis ingen tager kampen op og kæmper for et fair studiemiljø.  

Men Teis’ stærke retfærdighedsfølelse og politiske engagement gavner ikke udelukkende studerende i lokalmiljøet. Også på nationalt - og internationalt plan udfordrer han de politiske beslutninger, og sætter spørgsmålstegn ved uretfærdigheder, når han ser dem. Dette gør han blandt andet gennem interesseorganisationen og fagforeningen IDA’s studenterafdeling, der med over 34.000 medlemmer er Danmarks største fælleskab for studerende inden for IT, naturvidenskab og ingeniørfag. Teis elsker, at han her bliver inviteret med til hørringer på Christiansborg, og dermed i sidste ende kan være med til at påvirke lovgivningen i den retning, der giver de bedste forudsætninger for de studerende rundt omkring på de danske universiteter. I den forbindelse har Teis tilmed søgt viden internationalt, hvor han som medlem af Nortek Studentboard, er blevet inspireret af udenlandske tilgange til det at være studerende. Her har han gennem organisationen været med til at dele viden på tværs af landegrænser og arbejdet for at implementere udveksling mellem tekniske universiteter - og fakulteter i Norden og Baltikum. 

Teis stiller krav til fremtidens arbejdsplads

Teis Aalbæk-Nielsen er ikke i tvivl om, at han er landet på den rette hylde som Softwareingeniør, og han glæder sig til det videre studie - og arbejdsliv, som fremtiden bringer. Nysgerrigheden og lysten til at blive endnu klogere på de mange nuancer og muligheder, som diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi åbner op for, bobler i ham. Derfor håber Teis, at han på femte semester kan søge mod udlandet. Nærmere bestemt Barcelona, hvor han også ser frem til at blive udfordret af den anderledes kultur og det fremmede sprog. 

Teis’ ambitioner og planer for fremtiden strækker sig dog udover studietiden. Han gør sig nemlig mange overvejelser om fremtidens erhverv. Spørger du ham, hvor og hvad drømmejobbet er, lyder svaret: ”Jeg stræber ikke umiddelbart efter at arbejde for virksomheder som Google eller Apple. Jeg har et sæt krav, og er disse opfyldte, så er det min drømmevirksomhed.” Når Teis på længere sigt ser sig selv arbejde som programmør eller projektleder, er det især rammerne for jobbet, der sættes i forreste række. Det har stor betydning for Teis at være i en virksomhed med blikket rettet mod proces fremfor produkt, gode kolleager, fleksibilitet og udviklingsmuligheder. Det som tæller er at kunne sparre med kollegerne, brainstorme kreative ideer med chefen, arbejde når man er mest produktiv, og tage ved lære af de processer, som virksomheden gennemgår. Dette har Teis allerede erfaret gennem et studiejob hos B&R Industrial Automation, da virksomheden i høj grad prioriterede de ansattes trivsel. Her har Teis lært, at det der først og fremmest har betydning, når han skal springe ud i erhvervslivet, er hans personlige og faglige trivsel fremfor en virksomheds prestige.

Når Teis refererer til det berømte Forrest Gump citat, er det fordi det i særdeleshed beskriver livets uforudsigelighed. Han havde aldrig troet, at han ville være der, hvor han er i dag. Det beskriver, hvordan han har udviklet sig til en udadvendt og ambitiøs person, der kæmper for retfærdighed. Men citatet kan ifølge Teis også bruges som mål for fremtiden. En fremtid, der trods personlige krav og drømme, ikke er defineret og fastlagt, men er åben og formbar.         

Skrevet af Maja Tørslev