Oprettet af Janne Hansen den 30. marts 2017

Timepuljen sætter talentudvikling på skemaet

Timepuljen skaber nye muligheder for talentaktiviteter til talentfulde unge, som savner faglige udfordringer og inspiration i hverdagen. I den forbindelse tilbyder Akademiet et komplet forløb, som er almendannende, styrker fagligheden og studiekompetencer, øger karrierelæringen samt kan tænkes ind i den enkelt elevs uddannelse via timepuljen.

Dansk uddannelsespolitik søger i disse år at styrke fagligheden i ungdomsuddannelserne, skabe bedre tilbud til talentfulde elever samt ”sikre forbedrede muligheder for elevers deltagelse i talentintiativer som fx Akademiet for Talentfulde Unge, Unge Forskere og Science Talenter.” (Gymnasiereformen af 3. juni 2016)

Denne dagsorden kan Akademiet selvsagt kun byde velkommen, hvad enten det drejer sig om lokale talenttilbud på gymnasierne eller talentforløb hos Akademiet og andre talentaktører. Det kan dog være svært at prioritere talentudvikling, når besparelser er en realitet. Men for at sikre det gode gymnasium og styrke fagligheden er det stadig vigtigt at prioritere talentudvikling til de fagligt stærke elever, som savner udfordringer i deres hverdag. Her rummer gymnasiereformen muligheder i form af timepuljen til særlige faglige aktiviteter, som er en unik mulighed for at lave talentudvikling og talentpleje.

Timepuljen gør det muligt at talentudvikle den enkelte elev i mindre gruppe af talentfulde elever: ”Timerne skal overvejende anvendes til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer eller særlige talentindsatser. Foruden skriftlig træning vil puljen fx kunne bruges til intensive kurser i bestemte fag, faglige praktikophold eller særlige talentaktiviteter. Eftersom der er tale om undervisning, har eleverne mødepligt til undervisningen.”

Da Akademiet tilbyder et timefast og mødepligtigt talentudviklende og –plejende undervisningsforløb, som alene i det obligatoriske program lever op til de politiske ønsker om almendannelse, styrket faglighed, styrkede studiekompetencer og øget karrierelæring, er det således muligt at tænke Akademiet ind som en del af timepuljen for en enkelt eller en gruppe af elever.

De obligatoriske seminarer udgør 16 timer pr. semester og kombineret med 36 timers summer camp, beløber det toårige forløb sig til 100 timers undervisning. Derudover har deltagerne mulighed for at supplere med yderligere timer i form af forskellige valgfri undervisningstilbud inden for alle studieretninger. Udgifterne hertil i form af Akademiets deltagergebyr kan således tænkes ind som en del af timepuljen, og dækkes herigennem.

På Akademiet håber vi, at I finder denne tænkning af timepuljen inspirerende. Akademiet er et samarbejdsprojekt, som får sin styrke og kvalitet fra at alle gymnasier bidrager og byder ind med deltagere. Vi er derfor meget åbne og modtagelige for jeres input og ønsker til, hvordan vi fortsat kan forbedre og udvikle Akademiet, og dermed skabe større værdi for jer. 

Kilde: UVM

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk