Oprettet af Janne Hansen den 16. november 2020

10 år efter: Nina forsker i lyspartikler

Talent kommer i mange former og størrelser. Man kan være talentfuld i kraft af en høj IQ, hvor videnstilegnelse falder helt naturlig, eller man kan være high achiever, som med dedikation og flid sigter efter stjernerne. Talent har mange forskellige ansigter, hvilket vi også ser dagligt på ATU | Syd. Det er derfor altid en fornøjelse at skabe rammerne for talenterne, hvor de i fællesskab, men på hver deres unikke måde, kommer et spadestik dybere, et luftlag højere og tager skridtet mod at udfolde deres potentiale.

I år fejrer vi, at det er 10 år siden, at de første nysgerrige deltagere lagde fundamentet for et unikt talentfællesskab på Akademiet for Talentfulde Unge | Syd. Mange flere unge talenter er fulgt i deres fodspor i løbet af det sidste årti og gør det stadig den dag i dag. I denne portrætserie ser vi på, hvordan det er gået nogle af alumnerne, siden de dimitterede fra ATU | Syd, samt hvordan de til stadighed udfolder deres talent i dag.

Eksperimentel fysiker

Nina Stiesdal var en del af den allerførste årgang på ATU | Syd og dimitterede i 2013 fra Mulernes Legatskole. I dag, i en alder af 26 år, har hun færdiggjort en kandidat i fysik og er nu i gang med sidste år af et Ph.d.-projekt i eksperimentalfysik på Syddansk Universitet i Odense. 

Ninas Ph.d.-projekt går ud på at manipulere enkelte lyspartikler og få dem til at påvirke hinanden. Mere konkret benyttes lasere til at køle en lille smule af et bestemt grundstof, der efterfølgende kan bruges som medium til at ændre kvantemekaniske egenskaber af lyspartiklerne. En forskning med store fremtidsudsigter. Denne teknologi skaber nemlig helt nye muligheder for kommunikation og videregivelse af informationer ved hjælp af lyspartikler, hvilket Nina demonstrerer principperne bag i sin Ph.d.   

Jeg lærte, at det er okay at nørde

Havde det ikke været for ATU-fælleskabet, så hverdagen for Nina Stiesdal måske anderledes ud. At komme med i ATU | Syd var nemlig på mange måder en skelsættende begivenhed for hende. Dette skyldes til dels de mange ATU-seminarer og -aktiviteter, hvor det gik op for Nina, hvor mange interessante spørgsmål og hvor meget indsigt selv tilsyneladende ligegyldige emner kan rumme, hvis bare man er åben, interesseret og graver dybt nok. 

Selv om ATU-seminarerne og -aktiviteterne var spændende, fremhæver Nina, at det bedste ved ATU for hende var at møde andre unge mennesker med mod på at lære. Gennem ATU blev hun en del af et fællesskab, hvor dét at være nysgerrig blev budt velkomment med åbne arme. Her mødte hun andre, der også nød at fordybe sig og lære nyt, og hvor der blev bakket op om akademiske interesser. Sagt på en anden måde, så blev det at nørde blåstemplet. Når Nina tænker tilbage på de mange ATU-seminarer og -aktiviteter, kan hun ikke lade være med at smile og fremhæve, hvor sjovt det var, samt hvor søde venner hun fik. 

Man skal have mod på, at studiet bliver en del af ens identitet

Det er lidt den samme følelse, Nina Stiesdal har med sit Ph.d.-projekt, hvor hun i dag arbejder intenst med et meget specifikt emne i samarbejde med andre, der deler hendes passion. Her er det netop lysten til konstant at grave dybere, der har drevet hende til først at gennemføre fem år som fysik-studerende på Syddansk Universitet og nu at forske videre på internationalt niveau i Ph.d’en. For Nina betyder det, at Ph.d.-stillingen ikke kun er et job, men i høj grad en livsstil. Ifølge Nina er det derfor altafgørende, at passionen og interessen for faget er til stede, hvis man som hende skal bibeholde gejsten til at studere og gå mere og mere i dybden med specifikke projekter. 

I sine projekter fascineres Nina især af fysikkens alsidighed, og hvordan hendes forskning har givet hende værktøjer til at forstå ’hvordan verden hænger sammen’. Grundprincipperne for vores eksistens bliver simpelthen mere klare, som hun beskriver det, da spørgsmålet falder på, hvorfor netop fysikken vandt hendes hjerte. En passion som Nina gerne deler med andre. Dette har hun blandt andet gjort ved at undervise yngre studerende, som redaktør på studentertidsskriftet Hjerneblod og igennem tilrettelæggelsen af den første udgave af Fysikmagasinet

Nina Stiesdal er ikke alene om begejstringen for sit Ph.d.-projekt. I 2019 modtog hun en legatpris på 50.000kr. fra Zonta Danmark. En legatpris der hvert år uddeles til en dygtig kvindelig Ph.d.-studerende og er med til at fremme kvinders muligheder verden over. Her påpeger Nina med stolthed i stemmen, at selv om hun laver grundforskning, kan nogle af resultaterne fra forskningsområdet forhåbentligt anvendes indenfor de næste 10 år. Med legatprisen ser Nina nu frem til at kunne investere i sin fremtid og forskning. Allerede til sommer venter der nemlig nye udfordringer for den ambitiøse fysiker, når hun drager mod Tyskland for at færdiggøre sin Ph.d. og håber på at få mulighed for at forske – eller som vi også kan sige: Nørde – videre som postdoc. 

Skrevet af Maja Tørslev

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk