Seminar E: Introduktion til Samfundsvidenskab

 • Lørdag, 7. maj 2022 - 10:00 til 14:00
 • SDU Esbjerg, Degnevej 14, 6705 Esbjerg. Lokale: Rundetårn
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
  Årgang: 2021
 • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
 • Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag, 1. marts 2022 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskabs forskning og de tilhørende uddannelser spænder fra klassiske business-school-discipliner til statskundskab, jura, klassisk økonomi, journalistik og sociologi. På Samfundsvidenskab får studerende viden om erhvervslivet og samfundets udvikling, så de kan bidrage til af løse samfundsmæssige udfordringer – nationalt og globalt.

På dette introduktionsseminar gennemgås den samfundsvidenskabelige metode, og hvad kan man bruge den til. Seminaret introducerer samfundsvidenskaben gennem forskellige samfundsvidenskabelige metoder fra forskellige fag, og viser således, hvad der adskiller den samfundsvidenskabelige metode fra bl.a. naturvidenskaben og humaniora. 

Program

10.00 Velkommen til SDU’s Samfundsvidenskabelige Fakultet og SDU Business School v/Viceinstitutleder Malene Damsted, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU
10.25 Miniforelæsning & workshop 1
 • Borgerinddragelse v/Lektor Annette Aagaard Thuesen, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU
 • Investering og Porteføljeteori v/Lektor Malene Damsted, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU
11.55 Frokost
12.25 Miniforelæsning & workshop 2
 • Borgerinddragelse v/Lektor Annette Aagaard Thuesen, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU
 • Investering og Porteføljeteori v/Lektor Malene Damsted, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU
13.55 Afrunding
14.00 Tak for i dag
 

Workshops

Du deltager i begge workshops.

Borgerinddragelse
v/Lektor Annette Aagaard Thuesen, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU
Lokale 81113
 
Borgerinddragelse er en vigtig del af demokratiet, både i sig selv og som et supplement til det repræsentative demokrati. Det er derfor vigtigt at overveje forskellige aspekter når man beskæftiger sig med borgerinddragelse. I denne forelæsning og efterfølgende workshop ser vi derfor på disse aspekter. F.eks. hvordan man teoretisk arbejder med borgerinddragelse. Eller hvilke logikker, der ligger bag folks deltagelse, og hvad man skal overveje ift. folks motivation, når man skal have dem til at deltage i praksis.
 
Investering og Porteføljeteori
v/Lektor Malene Damsted, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU
Lokale 81103
 
Samfund i dag har stor fokus på økonomisk vækst, og i denne fokus er der derfor ligeledes en fokus på hvordan man forrenter midler optimalt. Vi dykker i forelæsningen særligt ned i den rolle diversifikation spiller for sammensætningen af den optimale portefølje af investeringer og trækker generelle konklusioner om investeringsvalg fra forskning i finansiering. I den efterfølgende workshop prøver vi kræfter med optimal porteføljesammensætning i en begrænset ramme”  
 

Formål

Seminar E: Introduktion til Samfundsvidenskab har blandt andet til formål igennem cases at give jer indsigt i konkrete samfundsvidenskabelige metoder, man kan beskæftige sig med på samfundsvidenskab.
 

MEDBRING: Pc. papir og pen

FORBEREDELSE: Orientér dig om emnet borgerinddragelse i artiklerne Varieties of Participation in Complex Governance af Archon Fung og A ladder of citizen participation af Sherry R. Arnstein, som du finder under DOWNLOAD.

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

FIND VEJ: Du finder lokale Rundetårn nær hovedindgangen her!

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 • Antal deltagere:
 • Lærer: JH
 • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk