Seminar D: Introduktion til Humaniora

 • Tirsdag, 26. april 2022 - 16:00 til 20:00
 • SDU Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding, Lokale: Auditoriet
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
  Årgang: 2021
 • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
 • Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag, 1. marts 2022 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Humaniora

Humaniora er sprog, historie og kultur, men det er også meget andet. Der forskes og undervises blandt andet i it, medier, læring, kommunikation, design og velfærd. Den humantiske metode er kernen i dette arbejde.

På dette introduktionsseminar behandles den humanistiske metode, og der ses på grundlæggende forskelle mellem humaniora og andre videnskaber, som ofte er en naturlig følge af deres forskellige genstandsfelter. Hvor f.eks. naturvidenskab studerer genstande udefra med en vis stabilitet og derved iagttager lovmæssigheder og generelle mønstre, så analyserer og fortolker humaniora genstande i deres ”unikhed” og har derfor typisk ingen ambitioner om generalisering.

Program

16.00 Introduktion til Humaniora og dens metode v/Campusleder Marianne Wolff Lundholt, Humaniora, SDU
16.05 Forelæsning
          Den humanistiske metode v/Lektor Kirstine Sinclair, Center for Mellemøststudier, SDU
 • Humanistisk forskning er båret af et ønske om at forstå mennesker i verden og menneskers handlinger og interaktion. På den måde handler humaniora om identitet og selvforståelse, meningsskabelse, kultur og kulturprodukter. I denne introduktion til humaniora skal vi høre om hvilke discipliner, fag og traditioner, der hører under humaniora, og hvordan humanistiske forskere arbejder.
16.45 Pause
16.50 Mini-forelæsning
          Trump, Putin og Biden
           v/Professor Jørn Brøndal, Center for Amerikanske Studier, SDU
17.05 Mini-forelæsning
           Brætspil bag tremmer – Socialt design af spil til børn og indsatte fædre
           v/Lektor Thomas Markussen, Institut for Design & Kultur, SDU
17.20 Mini-forelæsning
           Digital formidling af Verdensmål
           v/Lektor Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, SDU
17.35 Mini-forelæsning
           Omkring en stol – Hans J. Wegners ’The Chair’ og hvorfor den er fast inventar i Deadline-studiet
           v/Lektor Niels Peter Skou, Institut for Design og Kommunikation, SDU
17.50 Spisepause
18.20 Workshops
19.50 Fælles afrunding
20.00 Tak for i dag
 

Workshop

Du deltager i én ud af fire workshops.
 
Trump, Putin og Biden v/Professor Jørn Brøndal, Center for Amerikanske Studier
Lokale 31.02

Allerede længe inden Ruslands invasion af Ukraine spillede ukrainske og især russiske forhold en nøglerolle i USA’s politik. Mens de amerikanske medier i flere år havde fokus på relationen mellem Donald Trump og Vladimir Putin, blev Joe Biden og også Volodymyr Zelenskyj for alvor inddraget i den politiske suppedas i løbet af 2020-præsidentvalgkampen. Så kom krigen. Som den politiske situation tegner sig i dag, kan forholdet mellem Trump, Putin og Biden blive afgørende for det amerikanske demokratis skæbne.

Brætspil bag tremmer – Socialt design af spil til børn og indsatte fædre v/Lektor Thomas Markussen, Institut for Design & Kultur
Lokale 31.39

Design forbindes ofte med berømte designeres formgivning af arkitektur, møbler, lamper og andre livsstilsprodukter. Men i socialt design anvendes design til noget helt andet. I denne forelæsning kan du høre, hvordan brætspillet Fængslet er blevet designet til unge i alderen 11-18 år, så de bedre kan håndtere nogle af de problemer de oplever, fordi deres fædre sidder i fængsel. Brætspillet spilles, når de unge besøger deres indsatte fædre og løfter alvorlige reelle problemstillinger ind i en spilkontekst. Problemstillinger, som bl.a. handler om savn, skyld, kriminalitet og ønsket om at bevare en tæt tilknytning på trods af den adskillelse, som en fængsling af en forælder uundgåeligt medfører. Forelæsningen giver indblik i baggrunden for at udvikle spillet og hvordan humanistisk designforskning kan anvendes som metode til at inddrage unge og deres indsatte fædre i en undersøgende design proces. Brætspillet Fængslet er i dag fuldt implementeret i besøgsrummene i alle danske fængsler og i workshoppen får du mulighed for at spille spillet og høre historierne, der ligger bag de spilelementer, som er på spillepladen.

Brætspillet Fængslet er resultatet af det 3-årige forskningsprojekt Social Games against Crime som blev gennemført i samarbejde med Kriminalforsorgen fra 2015-2018. Projektet er støttet af TrygFonden.     

Digital formidling af Verdensmål v/Lektor Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation
Lokale 31.40

Verdensmål er på dagsordenen i uddannelser og erhvervsliv, og i private hjem tales der både om madspild, grøn omstilling og ligestilling mellem kønnene. Forelæsningen vil handle om, hvordan man kan arbejde med at formidle verdensmål gennem digitale læremidler. Oplægget vil invitere dig ind i et designværksted og skitsere en designproces og dens forskellige faser. Vi vil komme ind hvilke overvejelser, man som designer skal gøre sig, når et nyt stof skal formidles til brugere og hvilke muligheder det digitale medie giver.

Omkring en stol – Hans J. Wegners ’The Chair’ og hvorfor den er fast inventar i Deadline-studiet v/Lektor Niels Peter Skou, Institut for Design og Kommunikation
Lokale 31.41

”Dansk design fra den såkaldte ’guldalder’ fra slutningen af 1940’erne til slutningen af 1960’erne indtager en særlig kulturel status i Danmark i forhold til at signalere kulturel dannelse og national identitet. Således er Hans J. Wegners ”Den Runde Stol” med tilnavnet ”The Chair” fra 1949 eksempelvis fast inventar i DR2’s Deadline-studie, når der skal diskuteres kulturelle emner. Denne kulturelle status er imidlertid hverken uforanderlig eller kommet af sig selv. Dansk designs succes og betydning som del af ”Scandinavian Modern” i efterkrigstiden er skabt i en tæt kulturel udveksling med særligt det amerikanske marked og interessen for periodens design i dag er en del af en aktuel bølge, hvor man både dyrker ’klassikerne’ fra perioden og har søgt at skabe nye møbler i forlængelse af traditionen under overskriften ”New Nordic”. Oplægget og workshoppen vil både se på, hvad der historisk var på spil i forbindelse med dansk designs succes efter 2. Verdenskrig og diskutere, hvordan man kan forstå den fornyede interesse for perioden i dag. Dette vil samtidig tjene som illustration af, hvad der akademisk kendetegner en designkulturel tilgang til design, idet udgangspunktet er at man for at forstå designobjekters kulturelle betydning må kigge på hele samspillet mellem design, produktion, medier og forbrug.”

Formål

Seminar C: Introduktion til Humaniora har blandt andet til formål at give jer indsigt i den humanistisk metode, som tager afsæt i analyse og fortolkning.
 

MEDBRING: Pc. papir og pen

FORBEREDELSE: 

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

FIND VEJ: Du finder Auditoriet her!

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 • Antal deltagere:
 • Lærer: JH
 • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk