Seminar C: Introduktion til Naturvidenskab & Teknik

  • Onsdag, 6. april 2022 - 16:00 til 20:00
  • SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2021
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag, 1. marts 2022 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Naturvidenskab & Teknik

Naturvidenskab og Teknik som videnskab spænder meget bredt. Der forskes og undervises i emner lige fra det første liv i rummet teoretisk set til syntetisk biologi og robotter i praktisk anvendelse som svar på fremtidens udfordringer. Den naturvidenskabelige metode er kernen i dette arbejde. For at opnå naturvidenskabelig viden gør man brug af empiri, modellering og forskellige repræsentationsformer, således alle disse videnskaber knytter sig til hypoteser og teorier.

På dette introduktionsseminar gennemgås den naturvidenskabelige metode, og hvad man kan bruge den til. Seminaret introducerer naturvidenskaben og teknikken gennem forskellige naturvidenskabelige metoder fra forskellige fag, og viser således, hvad der adskiller den naturvidenskabelige metode fra f.eks. humaniora. 

Program

16.00 Velkommen
16.00 Naturvidenskabelig forelæsning, som illustrerer den naturvidenskabelige metode 
          Flagermus v/Lektor Lasse Jakobsen, Biologisk Institut, SDU
16.30 Teknisk forelæsning, som illustrerer den naturvidenskabelige metode
          Design of VR tools for treament v/Ph.d.-studerende Asge Frederik Matthiesen, Game Development & Learning Tecnology, SDU
17.00 Workshops
17.30 Spisepause
18.00 Workshops - fortsat
19.50 Afrunding
20.00 Tak for i dag
 

Workshops

Du deltager i én ud af seks workshops.
 
Energiteknologi
Vild med vind – om vindmøller og energiteknologi v/TBA
Lokale TBA

Vindmøllerne kan spille en stor rolle i en fremtid uden fossile brændstoffer. Men hvad er fysikken og teknologien bag vindmøllerne – og hvorfor det lige er Danmark, der er blevet verdensmester i vindkraft? Hvordan udformer man den mest effektive vindmølle, og hvordan opstiller man den mest effektive vindmøllepark? I denne workshop bliver vi igennem oplæg og eksperimenter med vindmøllerdesign og effektmålinger klogere på alt dette.

Robotteknologi
Styr en tegnerobot med matematik v/TBA
Lokale TBA

Matematik bruges til rigtig mange ting – fx til at styre en robot. I denne workshop undersøger vi hvordan viden om geometri og trigonometri kan få en robot til at tegne. I løbet af workshoppen lærer du at udlede matematikken, der ligger bagved styringen af tegnerobotten. Afslutningsvis vil du kunne få robotten til at tegne ved at anvende det datasæt med koordinater, som du har udledt.

Engineering, Innovation and Business
Virksomhedsinnovation – ny teknologi og nye produkter v/TBA
Lokale TBA
 
Hvordan udvikler virksomheder ny teknologi og forbedrer eksisterende produkter, så de øger markedsandele og skaber vækst? I denne workshop lærer du om, hvordan ny teknologi kan understøtte bæredygtig udvikling. Konkret tages der udgangspunkt i en Danfoss IoT-sensor, som du skal lære at bruge gennem eksperimenter, og selv udvikle anvendelser til.  
Naturvidenskab 1
TBA v/BioTeam
Lokale TBA
 
Naturvidenskab 2
TBA v/TBA
Lokale TBA
 
Naturvidenskab 3
TBA v/TBA
Lokale TBA
 

Formål

Seminar D: Introduktion til Naturvidenskab & Teknik har blandt andet til formål igennem forskellige cases at give jer indsigt i de konkrete naturvidenskabelige metoder, som man beskæftige sig med på Naturvidenskab og Teknik.
 

MEDBRING: Pc. papir og pen

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

FIND VEJ: TBA

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk