Seminar C: Introduktion til Naturvidenskab & Teknik

 • Onsdag, 6. april 2022 - 16:00 til 20:00
 • SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M: Lokale: U55
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
  Årgang: 2021
 • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
 • Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag, 1. marts 2022 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Naturvidenskab & Teknik

Naturvidenskab og Teknik som videnskab spænder meget bredt. Der forskes og undervises i emner lige fra det første liv i rummet teoretisk set til syntetisk biologi og robotter i praktisk anvendelse som svar på fremtidens udfordringer. Den naturvidenskabelige metode er kernen i dette arbejde. For at opnå naturvidenskabelig viden gør man brug af empiri, modellering og forskellige repræsentationsformer, således alle disse videnskaber knytter sig til hypoteser og teorier.

På dette introduktionsseminar gennemgås den naturvidenskabelige metode, og hvad man kan bruge den til. Seminaret introducerer naturvidenskaben og teknikken gennem forskellige naturvidenskabelige metoder fra forskellige fag, og viser således, hvad der adskiller den naturvidenskabelige metode fra f.eks. humaniora. 

Program

16.00 Velkommen
16.00 Teknisk forelæsning, som illustrerer den naturvidenskabelige metode
          Design of VR tools for treament v/Ph.d.-studerende Asge Frederik Matthiesen, Game Development & Learning Tecnology, SDU
16.30 Naturvidenskabelig forelæsning, som illustrerer den naturvidenskabelige metode 
          Flagermus v/Lektor Lasse Jakobsen, Biologisk Institut, SDU
17.00 Workshops
17.30 Spisepause
18.00 Workshops - fortsat
19.50 Afrunding
20.00 Tak for i dag
 

Workshops

Du deltager i én ud af seks workshops.
 
Vild med vind – om vindmøller og energiteknologi
v/Stud. Anna Melchior Enggaard, Camilla Berg Knudsen & Peter Hejno Gustafsson, Energiteknologi
Lokale: TEK Brobygning

Vindmøllerne kan spille en stor rolle i en fremtid uden fossile brændstoffer. Men hvad er fysikken og teknologien bag vindmøllerne – og hvorfor det lige er Danmark, der er blevet verdensmester i vindkraft? Hvordan udformer man den mest effektive vindmølle, og hvordan opstiller man den mest effektive vindmøllepark? I denne workshop bliver vi igennem oplæg og eksperimenter med vindmøllerdesign og effektmålinger klogere på alt dette.

Lær at lave kunstig intelligens i robotter 
v/Stud. Mikkel Skov Maarssø & Wilbert Peter Empleo, Robotteknologi
Lokale: Seminarrum Ellehammer

Matematik bruges til rigtig mange ting – fx til at styre en robot. I denne workshop undersøger vi hvordan viden om geometri og trigonometri kan få en robot til at tegne. I løbet af workshoppen lærer du at udlede matematikken, der ligger bagved styringen af tegnerobotten. Afslutningsvis vil du kunne få robotten til at tegne ved at anvende det datasæt med koordinater, som du har udledt.

Virksomhedsinnovation – ny teknologi og nye produkter 
v/Stud. Barbara Anna Koska & Karoline Holt Hansen, Engineering, Innovation and Business
Lokale: Lokale U50A
 
Hvordan udvikler virksomheder ny teknologi og forbedrer eksisterende produkter, så de øger markedsandele og skaber vækst? I denne workshop lærer du om, hvordan ny teknologi kan understøtte bæredygtig udvikling. Konkret tages der udgangspunkt i en Danfoss IoT-sensor, som du skal lære at bruge gennem eksperimenter, og selv udvikle anvendelser til.  
 
WHAT the f(x)? - Matematiske modeller og modellering ved hjælp af M&M’s
v/Matematik
Lokale: U176

Hvad er en matematisk model, og hvorfor er de så vigtige i den anvendelsesorienterede matematik? I den matematiske værktøjskasse er der behov for i mange fag, især i de andre naturvidenskabelige fag. Formålet med denne workshop er at vise, hvordan både en anvendt og teoretisk matematiker arbejder ud fra et konkret eksperiment med M&M’s. Her undersøges udviklingen af liv, død og immigration i en population. Vi vil opstille forskellige modeller for udviklingen og herunder inddrage teori fra differentialregning og differentialligninger, som man møder senere i 2g og 3g.

Plastik i havet 
v/Stud. Jakob & Mads, Biologi
Lokale: Oasen

Hvor kommer plastik i havet fra, og hvad sker der egentlig, når det ender i havet? Det er ikke kun det plastik, vi kan se med det blotte øje, der udgør et problem. I de senere år er vi blevet opmærksomme på mikroplast – meget små stykker plastik, som findes overalt i havet. Dyr, der lever af plankton, kan ikke skelne mikroplast fra naturlig føde, og plastikken ender derfor i dyrets organisme. På den måde kan plastik transporteres gennem fødekæden og potentielt ende på vores middagstallerken. 

 • Forelæsning om mikroplast i havet
 • Gruppevis filtrering af vandprøver fra havn, fjord og badestrand. Der er mulighed for at medbringe egen prøve på ½ L havvand, så analyserer vi den for mikroplastik. 
Hormonforstyrrende stoffer
v/Stud. Sarah & Sofie, Biologi
Lokale: U40
 
Der er ingen tvivl om at hormonforstyrrende stoffer kan være farlige for både mennesker og miljø, og Danmark er et af de lande, der presser på for strengere lovgivning i EU. Men hvilke hormonforstyrrende stoffer kommer vi i kontakt med i vores hverdag, og hvilke konsekvenser kan det have?  
 • Foredrag om hormonforstyrrende stoffer
 • Kønsbestemmelse af zebrafisk, der har været eksponeret for et hormonforstyrrende stof
 • Rundvisning på Biologisk Institut

 

Formål

Seminar C: Introduktion til Naturvidenskab & Teknik har blandt andet til formål igennem forskellige cases at give jer indsigt i de konkrete naturvidenskabelige metoder, som man beskæftige sig med på Naturvidenskab og Teknik.
 

MEDBRING: Pc. papir og pen

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

FIND VEJ: Du finder lokale U55 her!

Hvis du er I bil eller på cykel: Benyt Indgang Krogene Ø. Der er cykelparkering nær indgangen. Benyt P2 eller tilstødende pladser med tilkørsel via Moseskovvej hvis du er i bil.

Hvis du ankommer med offentlig transport: Busserne stopper her. Benyt Indgang Krogene Ø.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 • Antal deltagere:
 • Lærer: JH
 • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk