Studielivsmentorordning 2019

Vi søger studielivsmentorer til Efteråret 2019!

Har du tidligere været studielivsmentor på ATU | Syd, eller er du ATU-alumne, der læser på en videregående uddannelse på SDU, er jobbet som 'Studielivsmentor' for elever fra årgang 2017 på ATU | Syd noget for dig.

Som studielivsmentor på ATU | Syd får du et netværk fra øvrige uddannelser, og du får et cerfifikat for din indsats ved forløbets afslutning.

Ring til Janne Hansen på +45 2128 0736 og hør mere eller tilmeld dig med det samme på janne@atusyd.dk.

Program

Studielivsaften den 28. august 2019 kl.16.00 - 20.00 på SDU Campus Odense (for mentees, men mentorer er velkomne) 

Obligatorisk seminar for årgang 2017, som faciliteres i samarbejde med ATU | Vest og SDUs Vejledningscenter. Studielivsaftenen skal give deltagerne på ATU en indsigt i livet som universitetsstuderende og værktøjer til tilrettelæggelse af eget studie, samt forståelse for egne og andres styrker og evner i et bredere register end den sædvanlige fagrække. Mentorprojektet skal give en dybere indsigt i konkrete studiemiljøer og såvel udfordring som grundfæstning af studievalg. Aftenen afsluttes med introduktion til mentorordningen og fortællinger om studielivsforløb. ATU'erne fra årgang 2017, der herefter ønsker en mentor inden 9. september 2019

Studielivsmentorforløbsstart den 17. september 2019 kl. 14.00 - 19.00 på SDU Campus Odense (for mentorer og mentees)

Mentorer og mentees mødes første gang efter at være blevet sat sammen. Her bliver mentorparrene indført i mentorskabsrelationer samt de mentorteknikker og de forskellige elementer i et mentorskabsforløb. Vi arbejder med blandt andet mentorspillet. Mentee og mentor kan herefter individuelt aftale at mødes igen. Kurset gennemføres med certificerede undervisere.

Studielivsmentoraften den 14. november 2019 kl. 17.00 - 20.00 på SDU Campus Odense (for mentorer og mentees) 

Opfølgende møde efter at mentor og mentee er blevet sat sammen. På programmet er opfølgning på forløb samt fortællinger fra den første periode. Mødet giver mulighed for at få sparring, og det er der, man kan få stillet spørgsmål og midtvejs-evalueret forløbet.

Studielivsmentorafslutning den 11. januar 2020 kl. 11.30 - 12.30 på SDU Campus Odense (for mentorer og mentees) 

Mentorer og mentees mødes for sidste gang i det officielle studielivsmentorforløb. Den formelle relation mellem mentor og mentee afsluttes, og fortsat interaktion sker på eget initiativ. På programmet er opsamling og formel afslutning på studielivsmentorforløbet, hvor man både skal evaluere i grupper og hvor ATU gerne vil høre om og drøfte erfaringer i plenum. Efter afslutningen skal mentees til afslutningsseminar. Mentorer er velkomne til at deltage i dette samt den afsluttende middag. Mere information om afslutningsseminaret følger.

Hvorfor være studielivsmentor?

Du får papir på et ekstra uddannelsesforløb, som du kan skrive på dit CV.
Du møder 1-3 kommende studerende med samme interesser som dig selv og med blod på tanden, og du får mulighed for at hjælpe dem på vej videre ud i deres uddannelses. Derudover får du også bedre indblik i dig selv og de valg du har taget gennem din uddannelse.

Mentorskab

Mentorordninger er en relation med fokus på gensidig personlig udvikling, hvor en mere erfaren eller mere kyndig person vejleder en mindre erfaren eller mindre kyndig person. Men mentoring er mere end blot at besvare lejlighedsvise spørgsmål eller give ad hoc hjælp. Det handler om et vedvarende forhold for læring, dialog og udfordring. Relationen er baseret på forpligtende frivillighed. Graden af vedvarenhed afhænger derfor også naturligt af ’kemi’ og udbytte.

Forventninger til dig, der skal være mentor

Studielivsmentorer skal være tilstede til Studielivsmentorforløbsstart den 17. september, hvor mentee og mentor vil blive sat sammen. Derudover forventes mentorer at deltage i Studielivsmentoraftenen den 14. november, samt at tage initiativ til at invitere deres mentees med til et fagligt eller et socialt arrangement på deres studie; eventuelt begge dele. Disse møder forventes afholdt i efteråret 2019. Endelig skal mentor også deltage i Studielivsmentorafslutningen den 11. januar 2020, hvor forløbet evalueres.

Såfremt en eller flere af deres mentees senere påbegynder samme studie som mentor, vil disse have en umiddelbar interesse i at mødes med deres mentor igen. Denne del kan aftales individuelt.

Forventninger til dig, der skal være mentee

Mentees skal deltage i det obligatoriske seminar Studielivsaften den 28. august. Det er derudover obligatorisk at deltage i Studielivsmentorforløbsstart den 17. september, Studielivsmentoraftenen den 14. november og Studielivsmentorafslutningen den 11. januar 2020 for at indgå i en mentor/mentee-relation.
Mentee skal være opmærksom på, at relationen er frivillig og symmetrisk. Mentee skal endvidere være opmærksom på, at indholdet i og udbyttet af møderne med mentoren optimeres, hvis mentee på forhånd er afklaret med forventningerne til studielivsprogrammet. Derfor skal kommende mentees efter den 28. august og senest den 9. september indsende til ATU | Syd (via online skema), hvilke forventninger de har til en relation til en studielivsmentor. Der vil komme yderligere informationer om, hvilke overvejelser der skal gøres. 

Formål

Studielivsmentorprogrammet skal give særligt talentfulde gymnasieelever fra ATU | Syd oplevelsen af, hvordan det er at være studerende på en uddannelsesinstitution. Det kan være både faglige og/eller sociale oplevelser, mentee skal have indblik i - det aftales direkte mellem mentor og mentee.

Mentor og mentee-relationen er et frivilligt gensidigt engagement, hvor den faglige interesse og nysgerrigheden i et studieliv driver værket. Mentee skal drage nytte af mentors erfaring, mentor får mulighed for at få et fornyet blik på sit eget studium.

Både mentor og mentee forpligter sig på at deltage seriøst og interesseret.

 

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk