Studielivsmentorordning 2018

Vi søger studielivsmentorer til Efteråret 2018!

Som en del af vores kommende efterårsprogram afvikler vi studielivsmentorordningen, hvor vores deltagere fra Årgang 2016 har mulighed for at få en mentor og oplevelsen af, hvordan det er at være studerende på en uddannelsesinstitution. Vi uddanner dig til opgaven som mentor, og du får papir på din uddannelse.

Ring til Janne Hansen på +45 2128 0736 og hør mere eller tilmeld dig med det samme på janne@atusyd.dk.

Program

Studielivsaften - 29. august 2018 (for mentorer og årgang 2016) kl. 16.00 - 20.00 

Obligatorisk seminar for årgang 2016, som faciliteres af mentorerne i samarbejde med ATU. Studielivsaftenen skal give deltagerne på ATU en indsigt i livet som universitetsstuderende og værktøjer til tilrettelæggelse af eget studie, samt forståelse for egne og andres styrker og evner i et bredere register end den sædvanlige fagrække. Mentorprojektet skal give en dybere indsigt i konkrete studiemiljøer og såvel udfordring som grundfæstning af studievalg. Efter seminaret skal deltagere, der ønsker en mentor, skrive en mentoransøgning inden d. 3. september 2018.

Mentorskabsuddannelse - 13. september 2018 på SDU Campus Odense (for mentorer og mentees) kl. 14.00 - 20.00

Aftenkursus, hvor mentor og mentor mødes for første gang. Her bliver mentorparrene indført i  mentorskabsrelationer samt de mentorteknikker og de forskellige elementer i et mentorskabsforløb. Vi arbejder med blandt andet mentorspillet. Mentee og mentor kan herefter individuelt aftale at mødes igen. Kurset gennemføres med certificerede undervisere, og mentorerne får diplom med hjem.

Mentorskabsaften - 9. oktober 2018  på SDU Campus Odense (for mentorer og mentees) kl. 17.00 - 20.00 

Opfølgende møde efter at mentor og mentee er blevet sat sammen. På programmet er opfølgning på forløb samt fortællinger fra den første periode. Mødet giver mulighed for at få sparring, og det er der, man kan få stillet spørgsmål og midtvejs-evalueret forløbet.

Mentorskabsafslutning - 1. december 2018 på SDU Campus Odense (for mentorer og mentees) kl. 10.00 - 11.00

Mentorer og mentees mødes for sidste gang i det officielle studielivsmentorforløb. Den formelle relation mellem mentor og mentee afsluttes, og fortsat interaktion sker på eget initiativ. På programmet er opsamling og formel afslutning på studielivsmentorforløbet, hvor man både skal evaluere i grupper og hvor ATU gerne vil høre om og drøfte erfaringer i plenum. Efter afslutningen skal mentees til afslutningskonference. Mentorer er velkomne til at deltage i dette samt den afsluttende middag. Mere information om afslutningsseminaret følger.

 

Hvorfor være studielivsmentor?

Du får papir på et ekstra uddannelsesforløb, som du kan skrive på dit CV.
Du møder 1-3 kommende studerende med samme interesser som dig selv og med blod på tanden, og du får mulighed for at hjælpe dem på vej videre ud i deres uddannelses. Derudover får du også bedre indblik i dig selv og de valg du har taget gennem din uddannelse.

Mentorskab

Mentorordninger er en relation med fokus på gensidig personlig udvikling, hvor en mere erfaren eller mere kyndig person vejleder en mindre erfaren eller mindre kyndig person. Men mentoring er mere end blot at besvare lejlighedsvise spørgsmål eller give ad hoc hjælp. Det handler om et vedvarende forhold for læring, dialog og udfordring. Relationen er baseret på forpligtende frivillighed. Graden af vedvarenhed afhænger derfor også naturligt af ’kemi’ og udbytte.

Forventninger til dig, der skal være mentor

Mentorerne skal deltage i mentorkurset den 18. august, til studielivsaftenen for mentees den 30. august, og den 13. september, hvor mentee og mentor vil blive sat sammen. Derudover forventes mentorerne at tage initiativ til at invitere deres mentees med til et fagligt eller et socialt arrangement på deres studie; eventuelt begge dele. Disse møder forventes afholdt i efteråret 2017. Endelig skal mentor også deltage i den formelle afslutning, onsdag d. 29. november, hvor forløbet evalueres.

Såfremt en eller flere af deres mentees senere påbegynder samme studie som mentor, vil disse have en umiddelbar interesse i at mødes med deres mentor igen. Denne del kan aftales individuelt.

Forventninger til dig, der skal være mentee

Mentees skal deltage i det obligatoriske seminar Studielivsaften den 30. august. Det er derudover obligatorisk at deltage i Mentoreftermiddag den 13. september og Mentorafslutning onsdag d. 29. november 2017 for at indgå i en mentor/mentee-relation.
Mentee skal være opmærksom på, at relationen er frivillig og symmetrisk. Mentee skal endvidere være opmærksom på, at indholdet i og udbyttet af møderne med mentoren optimeres, hvis mentee på forhånd er afklaret med forventningerne til studielivsprogrammet. Derfor skal kommende mentees efter den 30. august og senest mandag den 4. september indsende til Akademiet for Talentfulde Unge (janne@ungetalenter.dk), hvilke forventninger de har til en relation til en studielivsmentor. Der vil komme yderligere informationer om, hvilke overvejelser der skal gøres. 

Formål

Studielivsmentorprogrammet skal give særligt talentfulde gymnasieelever fra Akademiet for Talentfulde Unge Syd oplevelsen af, hvordan det er at være studerende på en uddannelsesinstitution. Det kan være både faglige og/eller sociale oplevelser, mentee skal have indblik i - det aftales direkte mellem mentor og mentee.

Mentor og mentee-relationen er et frivilligt gensidigt engagement, hvor den faglige interesse og nysgerrigheden i et studieliv driver værket. Mentee skal drage nytte af mentors erfaring, mentor får mulighed for at få et fornyet blik på sit eget studium.

Både mentor og mentee forpligter sig på at deltage seriøst og interesseret.

 

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk