VIRTUELT | Seminar B: Introduktion til Sundhedsvidenskab

  • Mandag, 22. marts 2021 - 16:00 til 20:00
  • Zoom | Deltag fra din pc
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2020
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 1. marts 2021 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskab har ét mål: at forbedre menneskers sundhed. Dette gøres gennem forskning og gennem undervisning af studerende med baggrund i den nyeste forskning og i -  ikke mindst - det kliniske arbejde. Dvs. undervisning, hvor patienter eller borgere er inddraget. Derfor bygger den sundhedsvidenskabelige forskning på evidens. Med evidens mener vi: Er der et videnskabeligt grundlag for, at vores behandling har den tilsigtede virkning? Den sundhedsvidenskabelige metode dækker over flere videnskabelige tilgange, som alle kan bruges til at verificere, om en behandling har den tilsigtede effekt. Det kan være på en patient, i forebyggelsen eller indenfor træningsområdet.

På dette introduktionsseminar vil de tre vigtigste forskningsområder inden for sundhedsvidenskaben blive gennemgået; Epidemiologi, grundforskning og klinisk forskning. 

PROGRAM

16.00 Introduktion til sundhedsvidenskab og dens metode v/Professor Anton Pottegård, Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU
16.05 Forelæsning: Drugs, drugs, and more drugs: Piller op, piller ned, piller i min mave. Hvis jeg ingen piller får (at undersøge), laver jeg ballade v/Professor Anton Pottegård, Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU
16.40 Pause
16.45 Workshoprunde 1
17.30 Spisepause
18.00 Workshoprunde 2
18.45 Pause
18.55 Workshoprunde 3
19.40 Pause
19.45 Fælles afrunding
20.00 Tak for i dag
 

Workshops

Du deltager i alle tre workshops.
 
Epidemiologi
v/Videnskabelig assistent Lasse Lybecker Scheel-Hincke, Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
 
Hvor stor er sygdomsbyrden i Danmark? Hvilke befolkningsgrupper har størst risiko for at blive syge - og hvad er årsagerne til dette? Epidemiologi er videnskaben, der besvarer disse spørgsmål, så vi på en evidensbaseret baggrund kan forebygge sygdom og fremme sundhed. Workshoppen vil indledningsvis give en historisk introduktion til epidemiologien. Med udgangspunkt i aldringsforskningen vil basale epidemiologiske begreber og tankegange herefter blive introduceret. Til slut vil workshoppen handle om, hvad man i praksis arbejder med som epidemiolog, og hvordan man kan gøre karriere indenfor epidemiologien.
 
Måling af støj og måleusikkerhed
v/Adjunkt Christian Brandt & Ph.D-studerende, Oto-Rhino-Laryngologi, Klinisk Institut, SDU
 
I vores dagligdag er vi omgivet af lyd. For det meste er det en god ting, men hvis det bliver for meget kan det give varige skader. I løbet af denne workshop arbejder vi med hvordan vi måler støj men også hvordan vi inden for den videnskabelige verden regner på usikkerheden af vores målinger.
 
Fra hypotese til kliniskprojekt på Center for Leverforskning
v/Gæsteforskere Stine Johansen, Medicinsk Gastroenterologi, Center for Leverforskning, SDU
 
I løbet af workshoppen gennemgår vi den historiske udvikling i klinisk forskning og beskriver hvordan man vurderer evidens. Vi slutter af med at præsentere hvordan en hypotese omhandlende tilstanden ikke-alkoholisk fedtlever er blevet til et kliniskforskningsprojekt på Center For Leverforskning. 
Forberedelse: Orienter dig i viden om leveren via Center For Leverforsknings artikeldatabase. Se slide under DOWNLOAD.

Formål

Seminar B: Introduktion til sundhedsvidenskab har blandt andet til formål at give jer et indblik i den sundhedsvidenskabelige metode med afsæt i konkrete eksempler på sundhedsvidenskabelig forskning.
 

PRAKTIK: Du vil få tilsendt link til den virtuelle afvikling af seminaret via e-mail.

Du sørger selv for mad og drikkelse til eventuelle pauser.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk