UDSKUDT | Seminar K: Den gode præsentation - Leveringen

  • Tirsdag, 18. maj 2021 - 16:00 til 20:00
  • Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2019
  • Afdeling: - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 15. januar 2021 - 12:00 - men du skal logge ind først.

OBS!!! SEMINARET ER UDSKUDT TIL AUGUST, HVOR DET FORHÅBENTLIGT KAN AFVIKLES MED FYSISK FREMMØDE, DA EMNET IKKE EGNER SIG TIL ONLINE UNDERVISNING.

Under titlen Akademisk Samarbejde & Formidling går vi i dette tredje semester på tværs af alle forskningstraditionerne og sætter fokus på samarbejdsrelationer og formidling i akademiske sammenhænge. Vi skal i løbet af semesteret arbejde med vores egne personlige styrker og svagheder, vores forskellige roller i teamsamarbejde og træne vores kommunikative evner. Formålet med semesteret overordnet set er, at få et reflekteret og bedre kendskab til os selv og måden, vi interagerer med andre mennesker på.

Den gode præsentation - Leveringen

v/Formidlingschef Linda Greve, Science Museerne på Aarhus Universitet

Når du skal levere indledningspræsentationen til mundtlige forsvar, når du skal håndtere de efterfølgende spørgsmål og når du holde oplæg for klassen er der to ting, der påvirker dine lyttere: Hvor godt din præsentation er struktureret og forberedt og hvor god du er til at skabe kontakt til dine lyttere.

På dette seminar, som er det andet ud af to sammenhængende seminarer om den gode præsentation, arbejder vi med skabe relation til lytterne når du skal holde oplæg og mundtlige præsentationer. Vi går i dybden den verbale og korporlige ageren i dit oplæg, sådan at du lærer at håndtere nervøsitet og spørgsmål og at levere overbevisende og modtagerrettede præsentationer.
 

Program

16.00 Velkommen
16.05 Sådan leverer du den gode præsentation: Oplæg & øvelser
17.30 Spisepause
18.00 Sådan leverer du den gode præsentation: Oplæg & øvelser - fortsat
20.00 Tak for i dag
 

Formål

Seminar J: Den god præsentation - Forberedelsen og Seminar K: Den gode præsentation - Leveringen har tilsammen til formål at give jer indsigt i præsentationsteknik og give jer konkrete metoder og redskaber til at forberede og levere den gode præsentation.
 

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk