Fordybelsesseminar F: Sociale aktiviteter på digitale platforme

 • Mandag, 19. oktober 2020 - 16:00 til 20:00
 • Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Mødested: Indgang F/35
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
  Årgang:
 • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
 • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 22. august 2020 - 18:00 - men du skal logge ind først.

Efterårets obligatoriske program består primært af en række af fordybelsesseminarer. På de enkelte fordybelsesseminarer får du mulighed for at gå i dybden med et enkelt emne inden for en given faglighed. Du ser hvordan forskellige fagligheder udforskes og ny viden skabes.

Du deltager i tre ud af ti fordybelsesseminarer, og du vælger selv hvilke alt efter din interesse og hvor der er plads. Vi anbefaler meget, at du ikke lader geografi, men interesse afgøre dit valg mellem de forskellige muligheder.

Sociale aktiviteter på digitale platforme

v/Lektor Elisabeth Muth Andersen, Sprog & Kommunikation, Syddansk Universitet

Det at mange sociale aktiviteter i dag udføres digitalt, har den konsekvens at vi kan udføre fælles aktiviteter uden at være fysisk sammen. Det at ’spille et spil’, ’lægge an på én’, ’deltage i den offentlige debat’ eller ’give erfaringer videre’ kan nu foregå ved at logge på Fortnite, Tinder, Facebook eller YouTube og deltage digitalt.  

Når man er gymnasieelev, er dette ikke noget nyt, men der er nogle vigtige forskelle imellem fysisk samvær som forskningen i social interaktion traditionelt har beskrevet, og digitale interaktionsformer som de fleste af os er flittige brugere af i dag. 

På dette seminar fordyber vi os i hvordan man kan undersøge sociale aktiviteter der foregår via digitale platforme. Seminaret er som udgangspunkt optaget af de sociale og mellemmenneskelige processer, der er involveret når vi kommunikerer med andre digitalt, og introducerer til ’samtaleanalyse’ som en analytisk ramme for dette. Denne tilgang vil vi bruge som udgangspunkt for undersøgelser og diskussioner af hvordan man kan kommunikere og deltage 1) på skriftligt baserede digitale platforme såsom kommentartråde på sociale medier, 2) i videobaseret interaktion som YouTube og 3) ved at bruge digitale synkrone interaktionsformer såsom dem der er involveret i online gaming. 

Seminaret vil derfor beskæftige sig med hvad det er for nogle muligheder og betingelser forskellige digitale medieplatforme giver for at udføre sociale aktiviteter, og vi vil arbejde empirisk og detaljeorienteret med forskellige cases og fx diskutere og undersøge 

 • Hvordan en ’social media manager’ ansat hos et nyhedsmedie kan være med til at sørge for at så mange som muligt deltager i debatter om nyhedsmediets indhold på de sociale medier, 
 • hvordan en YouTuber bruger det fysiske optageudstyr i sin video til at signalere autenticitet, og
 • hvordan man som online gamer deltager i en fælles mission – hvordan håndteres det fx socialt og interaktionelt når en Avatar dør, og man dermed svigter holdet? Er der måder at deltage i en gruppeaktivitet selvom ens Avatar er død? 

Seminaret tilbyder dermed nogle værktøjer til at få øje på og beskrive jeres egne forståelser og de måder I positionerer jer selv og deltager i digital interaktion med de ressourcer, der er til rådighed.

Program

16.00 Introduktion til digital samtaleanalyse
16.30 Pause
16.45 Skriftlig digital interaktion. Case: Nyhedsmediers involvering i tråde på sociale medier
17.30 Spisepause
18.00 Videobaseret asynkron interaktion. Case: Erfaringsdeling på YouTube. Iscenesættelse af autenticitet?
18.45 Pause
19.00 Digital synkron interaktion. Case: Online gaming: En fælles mission i Fortnite. 
19.45 Afrunding og diskussion: Hvad er nyt? Hvad er fælles? Hvordan adskiller digitale platforme sig ift. hvilken slags interaktionsformer de inviterer til?
20.00 Tak for i dag
 

Formål

Formålet med Fordybelsesseminar F-rækken er at give et dybdegående indblik i de respektive fagligheder med afsæt i et konkret emne og specifikke cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.
 

FORBEREDELSE: Se The Science of analyzing conversations, second by second. Læs s. 14-39 i Sprog i sociale medier af Hougaard, T. T., Durup, T., & Lund, L. B. C (2018), som du finder under DOWNLOAD. Læs bloggen Zoom-fatigue - hvad ved vi fra samtaleanalyse?

NB. ”Samtaleanalyse”, ”Konversationsanalyse” og ”interaktionsanalyse” er synonymer.

Supplerende læsning (hvis tid og lyst):
Læs s. 145-181 i Konversationsnalyse – Sygdom på nettet af Andersen, E. M. (2018) i Sociale Medier og Sprog af A. C. Stæhr & K. K. Mortensen (red.), som du finder under DOWNLOAD.
Læs Communicative affordances and participation frameworks in mediated interaction af Hutchby, I. (2014) i Journal of Pragmatics, 72, som du finder under DOWNLOAD.

MEDBRING: PC, papir, pen

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

FIND VEJ: Du finder indgang F/Moseskovvej 35 her. Benyt P2 hvis du er i bil. Der er cykelparkering nær indgangen. Offentlig transport stopper ved P1, og du skal derfra gå udenfor universitetett hen til Indgang F/35 da alle andre indgange ikke må/kan benyttes pga. corona-restriktioner.

AFVIKLER: Janne- tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 
Fordybelsesseminar F 2019
 • Antal deltagere: 48
 • Lærer: JH
 • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk