Fordybeseswebinar F: Det moderne Egypten & Det Muslimske Broderskab

  • Tirsdag, 6. oktober 2020 - 16:00 til 20:00
  • Zoom | Deltag fra din pc
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2019
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 22. august 2020 - 18:00 - men du skal logge ind først.

Efterårets obligatoriske program består primært af en række af fordybelsesseminarer. På de enkelte fordybelsesseminarer får du mulighed for at gå i dybden med et enkelt emne inden for en given faglighed. Du ser hvordan forskellige fagligheder udforskes og ny viden skabes.

Du deltager i tre ud af ti fordybelsesseminarer, og du vælger selv hvilke alt efter din interesse og hvor der er plads. Vi anbefaler meget, at du ikke lader geografi, men interesse afgøre dit valg mellem de forskellige muligheder.

Det moderne Egypten set igennem Det Muslimske Broderskabs historie 1928-2020

 

v/Ph.d.-stud. Ahmed Abou El Zalaf, Historie, Syddansk Universitet

På dette seminar går vi i dybden med den egyptiske historie de seneste 90 år set i lyset af det Muslimske Broderskabs udvikling, fortid og nutid. Ved at arbejde med det Muslimske Broderskabs historie siden grundlæggelsen i 1928, kan vi nå til en forståelse af de forskellige tidsperioder og faser, som Egypten har gennemgået over ni årtier. Vi kommer for eksempel til at tale om kolonisering, anti-kolonial modstand og kampen for selvstændighed, militærkups, og mange andre facetter af Egyptens begivenhedsrige historie. Ved at diskutere Egyptens historie, kommer vi også ind på emner som Palæstina-Israel konflikten, Arabisk nationalisme, Jihad, og mange andre spændende aspekter som vil udgøre en del af seminaret. 

Ydermere, ved at kigge nærmere på det Muslimske Broderskab og spørge, hvem de er, hvad de står for, og hvordan deres historie har udviklet sig, kommer vi også nærmere ind på et andet fænomen som er ret så omdiskuteret i den nuværende offentlige debat; nemlig Islamisme. Hvad er egentlig Islamisme, hvordan forstår vi den, og hvordan bliver den fremstillet af sine egne fortalere.

Egyptens moderne historie og det Muslimske Broderskabs historie kan ikke adskilles, hvorfor en diskussion af disse to sideløbende og enormt spændende emner vil være seminarets hovedtema.

Program

16.00 Velkomst og introduktion til Egyptens historie & Det Muslimske Broderskab
16.45 Pause 
17.00 Gruppearbejde
17.30 Spisepause
18.00 Gruppearbejde
18.30 Pause
18.45 Plenumdiskussion/præsentationer
20.00 Tak for i dag
 

Formål

Formålet med Fordybelsesseminar F-rækken er at give et dybdegående indblik i de respektive fagligheder med afsæt i et konkret emne og specifikke cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.
 
 
FORBEREDELSE: Læs de 3 tekster Det Muslimske Broderskabs islamiske ideologi af 

PRAKTIK: Du vil få tilsendt link til den virtuelle afvikling af seminaret via e-mail.

Du sørger selv for mad og drikkelse til spisepausen og øvrige pauser.

AFVIKLER: Janne- tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 
Fordybelsesseminar F 2019
  • Antal deltagere: 48
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk