Seminar L: Den gode præsentation

  • Torsdag, 29. oktober 2020 - 16:00 til 20:00
  • Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2018
  • Afdeling: - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 15. august 2020 - 12:00 - men du skal logge ind først.

4. semesters to sidste seminarer er et samlet forløb, som sætter fokus på, hvordan man går fra idégenerering til det færdigskrevne produkt til den mundtlige præsentation af resultaterne i forbindelse med større akademiske opgaver. På Seminar L: Den gode præsentation er der fokus præsentationsteknik - altså, hvordan man forbereder og leverer den gode præsentation.

Den gode præsentation - Forberedelsen & leveringen

v/Formidlingschef Linda Greve, Science Museerne på Aarhus Universitet

Når du skal levere indledningspræsentationen til mundtlige forsvar, når du skal håndtere de efterfølgende spørgsmål og når du holde oplæg for klassen er der to ting, der påvirker dine lyttere: Hvor godt din præsentation er struktureret og forberedt og hvor god du er til at skabe kontakt til dine lyttere.

På dette seminar arbejder vi indledningsvis med den metodiske forberedelse til at holde oplæg og mundtlige præsentationer. Vi går i dybden med, hvordan du bedst muligt strukturerer det faglige indhold og skærpe din bevidsthed om retoriske greb i dit oplæg, sådan at du lærer at opbygge den gode modtagerrettede præsentation med klare pointer. Derefter arbejder vi med at skabe relation til lytterne når du skal holde oplæg og mundtlige præsentationer. Vi går i dybden den verbale og korporlige ageren i dit oplæg, sådan at du lærer at håndtere nervøsitet og spørgsmål og at levere overbevisende og modtagerrettede præsentationer.

Program

16.00 Velkommen
16.05 Sådan forbereder du den gode præsentation: Oplæg & øvelser
17.45 Spisepause
18.15 Sådan leverer du den gode præsentation: Oplæg & øvelser
20.00 Tak for i dag
 

Formål

Seminar L: Den god præsentation - Forberedelsen & leveringen har tilsammen til formål at give jer indsigt i præsentationsteknik og give jer konkrete metoder og redskaber til at forberede og levere den gode præsentation.
 

FORBEREDELSE: Medbring et emne/en præsentation. Med afsæt i dette, arbejder vi i løbet af seminaret med at spidsformulere og tilrettelægge din præsentation heraf samt skærpe dine præsentationskompetencer.

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk