UDSKUDT | Seminar J: Den gode præsentation - Forberedelsen

  • Lørdag, 22. august 2020 - 10:00 til 16:00
  • Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M; Lokale: U45
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2018
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 1. august 2020 - 12:00 - men du skal logge ind først.

OBS!!! Det faglige indhold fra Seminar J: Den gode præsentation - Forberedelsen og Seminar K: Den gode præsentation - Leveringen udskydes til Seminar N: Den gode præsentation som følge af retriktioner i forbindelse med covid-19. Det faglige indhold om akademisk kreativitet, som oprindeligt var fokus på Seminar N, udskydes til og integreres i Seminar O: Skriv som en akademiker.

Under titlen Akademisk Samarbejde & Formidling går vi i dette tredje semester på tværs af alle forskningstraditionerne og sætter fokus på samarbejdsrelationer og formidling i akademiske sammenhænge. Vi skal i løbet af semesteret arbejde med vores egne personlige styrker og svagheder, vores forskellige roller i teamsamarbejde og træne vores kommunikative evner. Formålet med semesteret overordnet set er, at få et reflekteret og bedre kendskab til os selv og måden, vi interagerer med andre mennesker på.

Den gode præsentation - Forberedelsen

v/Formidlingschef Linda Greve, Science Museerne på Aarhus Universitet

Når du skal levere indledningspræsentationen til mundtlige forsvar, når du skal håndtere de efterfølgende spørgsmål og når du holde oplæg for klassen er der to ting, der påvirker dine lyttere: Hvor godt din præsentation er struktureret og forberedt og hvor god du er til at skabe kontakt til dine lyttere.

På dette seminar, som er det første ud af to sammenhængende seminarer om den gode præsentation, arbejder vi med den metodiske forberedelse til at holde oplæg og mundtlige præsentationer. Vi går i dybden med, hvordan du bedst muligt strukturerer det faglige indhold og skærpe din bevidsthed om retoriske greb i dit oplæg, sådan at du lærer at opbygge den gode modtagerrettede præsentation med klare pointer.

Program

10.00 Velkommen
10.05 Sådan forbereder du den gode præsentation: Oplæg & øvelser
12.45 Spisepause
13.15 Sådan leverer du den gode præsentation: Oplæg & øvelser
16.00 Tak for i dag

Formål

Seminar J: Den god præsentation - Forberedelsen og Seminar K: Den gode præsentation - Leveringen har tilsammen til formål at give jer indsigt i præsentationsteknik og give jer konkrete metoder og redskaber til at forberede og levere den gode præsentation.

PRAKTIK: Som til alle obligatoriske seminarer sørger ATU for mad i form af frokost. Seminaret starter dog først kl 10.00, så sørg for at have spist morgenmad/formiddagssnack hjemmefra, da ATU ikke sørger for dette. Der er kaffepause om eftermiddagen, hvor ATU sørger for kaffe/the og kage, men medbring som altid selv vanddunk. 

FORBEREDELSE: Medbring et emne/en præsentation. Med afsæt i dette, arbejder vi i løbet af heldagsseminaret med at spidsformulere og tilrettelægge din præsentation heraf samt skærpe dine præsentationskompetencer.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk