Seminar E: Introduktion til Samfundsvidenskab | Forelæsninger

  • Mandag, 17. august 2020 - 18:15 til 20:00
  • Virtuelt
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2019
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 1. august 2020 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskabs forskning og de tilhørende uddannelser spænder fra klassiske business-school-discipliner til statskundskab, jura, klassisk økonomi, journalistik og sociologi. På Samfundsvidenskab får studerende viden om erhvervslivet og samfundets udvikling, så de kan bidrage til af løse samfundsmæssige udfordringer – nationalt og globalt.

På dette introduktionsseminar gennemgås den samfundsvidenskabelige metode, og hvad kan man bruge den til. Seminaret introducerer samfundsvidenskaben gennem forskellige samfundsvidenskabelige metoder fra forskellige fag, og viser således, hvad der adskiller den samfundsvidenskabelige metode fra bl.a. naturvidenskaben og humaniora. 

Program | Forelæsninger

18.15 Velkomst & introduktion til samfundsvidenskab og dens metode v/Lektor Nils Karl Sørensen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU
18.20 Forelæsning: Fup og fakta med statistik v/Lektor Nils Karl Sørensen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU
19.00 Spørgsmål
19.05 Pause
19.15 Introduktion til workshop 1: Jura & social medier v/Adjunkt Jøren Ullits, Juridisk Institut, SDU
19.35 Introduktion til workshop 2: Politikerne på Facebook – personaliseret politik uden filter? v/Ph.d.-stud. Sofie Høllsberg Filstrup, Center for Journalistik, SDU
19.55 Spørgsmål
20.00 Tak for i dag
 

Workshops

Du deltager i begge workshops lørdag 22. august 2020. Se beskrivelser af de forskellige workshops på aktiviteten for workshopdagen.
 

Formål

Seminar E: Introduktion til Samfundsvidenskab har blandt andet til formål igennem cases at give jer indsigt i konkrete samfundsvidenskabelige metoder, man kan beskæftige sig med på samfundsvidenskab.
 

PRAKTIK: Du sørger selv for mad og drikkelse til de små pauser i løbet af seminaret.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk