Seminar D: Introduktion til Humaniora | Forelæsninger

  • Tirsdag, 11. august 2020 - 18:15 til 20:00
  • Virtuelt
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2019
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 1. august 2020 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Humaniora

Humaniora er sprog, historie og kultur, men det er også meget andet. Der forskes og undervises blandt andet i it, medier, læring, kommunikation, design og velfærd. Den humantiske metode er kernen i dette arbejde.

På dette introduktionsseminar behandles den humanistiske metode, og der ses på grundlæggende forskelle mellem humaniora og andre videnskaber, som ofte er en naturlig følge af deres forskellige genstandsfelter. Hvor f.eks. naturvidenskab studerer genstande udefra med en vis stabilitet og derved iagttager lovmæssigheder og generelle mønstre, så analyserer og fortolker humaniora genstande i deres ”unikhed” og har derfor typisk ingen ambitioner om generalisering.

Program | Forelæsninger

18.15 Introduktion til humaniora og dens metode
18.20 Forelæsning v/Lektor Kirstine Sinclaire, Mellemøststudier, SDU
19.05 Pause
19.15 Introduktion til workshop 1: Det Sorte USA v/Stud. Sabine Ansbjerg, Amerikanske Studier, SDU
19.35 Introduktion til workshop 2: Miljø, krise og litteratur v/Stud. Juliane M. H. Sloth. Litteraturvidenskab, SDU
19.55 Spørgsmål
20.00 Tak for i dag
 

WORKSHOPS

Du deltager i 1 ud af 2 workshops lørdag 22. august 2020. Se beskrivelser af de forskellige workshops på aktiviteten for workshopdagen.
 

Formål

Seminar D: Introduktion til Humaniora har blandt andet til formål at give jer indsigt i den humanistisk metode, som tager afsæt i analyse og fortolkning.
 

PRAKTIK: Du sørger selv for mad og drikkelse til de små pauser i løbet af seminaret.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk