Seminar B: Introduktion til Sundhedsvidenskab | Forelæsninger

  • Mandag, 17. august 2020 - 16:00 til 18:15
  • Virtuelt
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang:
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 1. august 2020 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskab har ét mål: at forbedre menneskers sundhed. Dette gøres gennem forskning og gennem undervisning af studerende med baggrund i den nyeste forskning og i -  ikke mindst - det kliniske arbejde. Dvs. undervisning, hvor patienter eller borgere er inddraget. Derfor bygger den sundhedsvidenskabelige forskning på evidens. Med evidens mener vi: Er der et videnskabeligt grundlag for, at vores behandling har den tilsigtede virkning? Den sundhedsvidenskabelige metode dækker over flere videnskabelige tilgange, som alle kan bruges til at verificere, om en behandling har den tilsigtede effekt. Det kan være på en patient, i forebyggelsen eller indenfor træningsområdet.

På dette introduktionsseminar vil de tre vigtigste forskningsområder inden for sundhedsvidenskaben blive gennemgået; Epidemiologi, grundforskning og klinisk forskning. 

Program | Forelæsninger

16.00 Introduktion til sundhedsvidenskab og dens metode v/Professor Anton Pottegård, Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU
16.05 Forelæsning: Drugs, drugs, and more drugs: Piller op, piller ned, piller i min mave. Hvis jeg ingen piller får (at undersøge), laver jeg ballade v/Professor Anton Pottegård, Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU
16.50 Pause
16.55 Introduktion til workshop 1: Epidemologi v/Videnskabelig assistent Lasse Lybecker Scheel-Hincke, Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
17.15 Introduktion til workshop 2: Måling af støj og måleusikkerhed v/Adjunkt Christian Brandt & Ph.D-studerende, Oto-Rhino-Laryngologi, Klinisk Institut, SDU
17.35 Introduktion til workshop 3: Fra hypotese til kliniskprojekt på Center for Leverforskning v/Gæsteforskere Stine Johansen & Nikolaj Christian Torp, Medicinsk Gastroenterologi, Center for Leverforskning, SDU
17.55 Spørgsmål
18.00 Pause
18.15 Omstilling til samfundsvidenskab (se Seminar E: Introduktion til Samfundsvidenskab | forelæsninger)
 

WORKSHOPS

Du deltager i alle tre workshops lørdag 22. august 2020. Se beskrivelser af de forskellige workshops på aktiviteten for workshopdagen.
 

FORMÅL

Seminar B: Introduktion til sundhedsvidenskab har blandt andet til formål at give jer et indblik i den sundhedsvidenskabelige metode med afsæt i konkrete eksempler på sundhedsvidenskabelig forskning.

PRAKTIK: Du sørger selv for mad og drikkelse til de små pauser i løbet af seminaret.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk