VIRTUELT | Idégenerering og forretningsmodeller

  • Onsdag, 10. marts 2021 - 16:00 til 20:00
  • Zoom | Deltag fra din pc
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2019, 2020
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 5. marts 2021 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Businessorienteret workshop, hvor du gennem oplæg og hands-on øvelser bliver klogere på hvordan idegenerering og forretningsmodeller anvendes i forbindelse med at skabe bæredygtige produkter indenfor teknologien.

Idégenerering & forretningsmodeller - med fokus på bæredygtighed

v/Stud.Civilingeniør Emil Busch Jessen & Morten Bøjskov Rothmann, Engineering, Innovation and Business, SDU

I denne workshop introduceres du til idégenerering og især udvikling af ideer i grupper. Du oplever, hvordan en struktureret tilgang kan hjælpe med at få nye ideer og kortlægge eventuelle problemer og barrierer. Efterfølgende sættes ideerne i perspektiv, særligt ift. hvilke faktorer man skal være opmærksom på i forbindelse med opstart af en virksomhed.

Det overordnede emne er bæredygtighed og grøn omstilling i en digital verden. I starten af workshoppen får du i mindre grupper en problemstilling, som der arbejdes videre med workshoppen igennem. Du bidrager selv til at justere problemstillingen så den passer til din og guippens interesser.  

Workshoppens arbejdsformer skifter mellem oplæg og opgaveløsning i mindre grupper.
 

MEDBRING: Papir og pen

PRAKTIK: Du vil få tilsendt link til den virtuelle afvikling af aktiviteten via e-mail.

Du sørger selv for mad og drikkelse til eventuelle pauser.

AFVIKLER: Kira - tlf. +45 5383 6945 mail: kira@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere: 40
  • Lærer: JH
  • Type: Valgfri

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk