AFLYST | Danmark & FN

  • Onsdag, 11. september 2019 - 16:00 til 20:00
  • SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: U56
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2017, 2018
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 6. september 2019 - 12:00 - men du skal logge ind først.

AKTIVITETEN ER DESVÆRRE AFLYST!

Humanistisk aktivitet, som gennem et historisk perspektiv, giver dig indblik i hvordan national politik og forskellige nationale interesser påvirker internationale og sikkerhedsmæssige beslutninger og politikker.

Danmark og FN fra 1945 til i dag

 v/Lektor Kristine Kjærsgaard, Institut for Historie, SDU

Efter den kolde krigs afslutning har Danmark i stigende grad medvirket i internationale militære operationer. Under den kolde krig var dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik derimod noget mere tilbageholdende. Sådan karakteriseres dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i hvert fald ofte, både i den historiske forskning og i den nyere politiske debat. F.eks. blev Danmarks deltagelse i Irak-krigen begrundet bl.a. med, at der skulle gøres op med dansk passivitet og mangel på loyalitet med Danmarks allierede, især USA, under den kolde krig. Dele af den historiske forskning hævder imidlertid også, at dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, især i FN, under den kolde krig faktisk var ganske aktiv. Hvad er op og ned i hele denne – dels politiske, dels faghistoriske - debat?

Formålet med kurset er tage udgangspunkt i den nyere danske politiske debat for at se, hvordan historien bruges her. Dertil skal vi stifte bekendtskab med forskellige forståelser af begrebet aktivisme og på den baggrund diskutere graden af aktivisme i dansk FN-politik fra 1945 til i dag, som den udviklede sig i konteksten af Danmarks generelle sikkerhedspolitik og relationer til andre lande. 

Program

16.00 Velkommen
16.05 Historiebrug og forståelser af aktivismebegrebet. Vi diskuterer dette på baggrund af to korte film (se program neden for) samt kronikker af Anders Fogh Rasmussen, Mogens Lykketoft og Hans Branner i Berlingske Tidende.
16.45 Pause
17.00 Case: Danmarks bidrag til FN's militære operation i Korea. I skal læse de to tilsendte referater af møder i Udenrigspolitisk Nævn (én fil) med henblik på at danne jer et overblik over regeringens og de politiske partiers holdning til Danmarks bidrag. Hvad skulle Danmark bidrage med og hvorfor? Og i hvilken grad kan den danske politik betegnes som aktiv?
17.45 Pause
18.15 Danmark i FN under den kolde krig
19.00 Pause
19.15 Danmark i FN efter den kolde krigs afslutning
19.55 Afrunding og spørgsmål
20.00 Tak for i dag

FORBEREDELSE

1) Se filmen "Kampen om historien" med Rosanna Farbøl, som du finder her!

2) Se filmen "Danmark i krig 1991 til 2011 - den aktive krigsdeltagelse" med Bo Lidegaard, som du finder her!

3) Læs Fogh 26.3.2003 og Lykketoft og Branner 21.5.2003 i Berlingske Tidende (bilag 1 og 2). 

4) Læs P. V. Jakobsen & K. Kjærsgaard, ”Den danske FN-aktivismes storhed og fald”, Politica, nr. 4, 2017, 377-400 (bilag 3). 

5) Læs referater af møder i Udenrigspolitisk Nævn 26.6.1950 og 19.7.1950 (bilag 4). Se oversigt over repræsentanter i Udenrigspolitisk Nævn som hjælp til at lokalisere, hvilke partier de forskellige politikere er fra (bilag 5). Overvej svar på spørgsmål til case som nævnt i programmet oven for.

MEDBRING: Papir og pen eller pc til notetagning, da underviseren mest bruger tavlen fremfor slides.

PRAKTIK: Der er spisepause men ingen forplejning, så husk madpakken.

FIND VEJ: Du finder lokale U56 nær indgang K eller P her!

AFVIKLER: Kira - tlf. +45 5383 6945 mail: kira@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere: 33
  • Lærer: JH
  • Type: Valgfri

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk