Fordybelsesseminar F: Litteratur i brug - Den nye skønlitteratur om aldring, sundhed og livskvalitet

  • Onsdag, 13. november 2019 - 16:00 til 20:00
  • Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: U50A
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2018
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag, 15. august 2019 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Efterårets obligatoriske program består primært af en række af fordybelsesseminarer. På de enkelte fordybelsesseminarer får du mulighed for at gå i dybden med et enkelt emne inden for en given faglighed. Du ser hvordan forskellige fagligheder udforskes og ny viden skabes.

Du deltager i tre ud af ti fordybelsesseminarer, og du vælger selv hvilke alt efter din interesse og hvor der er plads. Vi anbefaler meget, at du ikke lader geografi, men interesse afgøre dit valg mellem de forskellige muligheder.

Litteratur i brug: Den nye skønlitteratur om aldring, sundhed og livskvalitet

v/Professor Peter Simonsen, Institut for Kulturvidenskab - Litteratur, Syddansk Universitet

Der udkommer i disse år rigtig meget skønlitteratur om livets sidste fase. Det handler om funktionsnedsættelse, tab, frygt og ensomhed men også om andre og mere positive aspekter ved senlivet såsom nye fællesskaber, ny mening med det hele liv, ny indsigt og ro. 

Hvad kan vi bruge den litteratur til? Først og fremmest kan vi blive klogere på litteraturen lige nu både som spejl af samtiden og som en af flere kilder, der kan forme samtiden gennem at forme den måde vi oplever og erfarer den på. Vi ser nogle nye ting ved livet og samfundet gennem denne litteratur. Overordnet kan den altså bruges til at opnå en anden og en bedre forståelse af alderdommen som en del af et helt liv (dvs man kan opnå en bedre forståelse af livet som sådan uanset ens egen alder); en forståelse der måske kan modarbejde begyndende eller stigende konflikter mellem generationer eller mistrivsel af gamle mennesker forårsaget af ligegyldighed fra yngre generationers side. 

I endnu videre forstand kan et nuanceret fokus på livets sidste fase, med nedsat kognitiv og fysisk kapacitet, med en lidt bagud skuende tilgang til livet, og med meget mindre behov for forbrug og mobilitet, herunder medieforbrug, men stadig med noget saft og kraft tilbage, sådan som den nye litteratur indfanger det, opfattes som en kritik af et opskruet tempo i vores hyperkognitive, hyperforbrugende klimaødelæggende samtid.

Mens litteraturen altså kan læses samfundskritisk (på mange flere måder en her skitseret) vil seminaret også kigge på, om den kan læses ind i en sundhedsfremmende sammenhæng. Ny forskning i det som kaldes narrativ medicin er nemlig optaget af undersøge, om litteraturlæsning i forskellig form og sammenhæng kan have sundhedsfremmende og ligefrem helbredende effekter for den enkelte læser eller enkelte læserfællesskaber.

I dette seminar vil vi altså blive introduceret til to forskellige men gensidigt komplementære tilgange til – anvendelser af – den samme slags skønlitteratur.

Program

16.00 Velkommen og introduktion til litteratur i brug i aldringsstudier – hvad er livskvalitet ifølge skønlitteratur?
16.45 Gruppearbejde med tekster om aldring af Charlotte Strandgaard, Klaus Rifbjerg, Pia Tafdrup, Julian Barnes, Margaret Drabble. Hvad er livskvalitet i alderdommen ifølge (nogle af) de her tekster?
17.30 Spisepause
18.00 Opsamling på gruppearbejde
18.30 Narrativ medicin i undervisning og som forskningsfelt. Litteratur og sundhedsfremme og -forståelse.
19.15 Pause
19.30 Opsamling, diskussion, afrunding
20.00 Tak for i dag

FORBEREDELSE: Læs teksterne (så meget som muligt), som du finder her på siden under DOWNLOAD.

MEDBRING: Pc, papir og pen

FIND VEJ: Du finder lokale U50A her

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen

Fordybelsesseminar F 2018
  • Antal deltagere: 60
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk