Oprettet af Kira Setling Rømer den 03. juni 2019

National talentkonference: Talentudvikling, der holder

Torsdag d. 5. september 2019 fra kl. 08.45-15.45 afholder vi i samarbejde med ATU | Midt, ScienceTalenter, Astra, TalentCampDK, Gifted Children og ATU Øst en stor national talentkonference for alle interesserede og professionelle aktører inden for talentudvikling. Titlen for konferencen er Talentudvikling, der holder, og der vil både være et fokus på den didaktiske tilgang til den talentudviklende undervisning og et mere organisatorisk og strategisk fokus.

 
Programmet byder bla. på følgende oplæg:
 
Why is Self-regulated Learning Important for Talent Development and How Can it be Taught?
Prof. Dr. Heidrun Stoeger, Chair Professor of School Research, Regensburg Universitet, præsenterer sin forskning om selvreguleret læring – en aktiv og konstruktiv proces, hvorigennem eleverne lærer at regulere, overvåge og styre egen udvikling. Med udgangspunkt i konkrete uddannelsesprogrammer giver hun indblik i, hvordan lærere og forældre kan tilrette forløb for talentfulde elever.
 
A Plan? A Policy? A Programme? – it is a Belief
Vaughan Davies, skoleleder på Monmouth Comprehensive School i Wales, sætter fokus på, hvordan vi udvikler en (talent)kultur, som inkluderer og motiverer talentet. Og særligt, hvordan kulturen understøtter udviklingen af personlige kompetencer som selvstændighed, robusthed og vedholdenhed blandt alle elever.
 
Lad dig inspirere
På dagen vælges mellem to spor af inspirationsoplæg. På det ene spor drøftes udviklingen af talentkulturer bl.a. gennem strategier, rammer og forløb. Det andet spor ser nærmere på den talentudviklende undervisning og konkrete redskaber til at arbejde med talentudvikling på skolen og i gymnasiet:
  • Talentarbejde på en helt almindelig – ualmindelig skole v/Lise Augustesen
  • Talentkultur på gymnasiet v/Hans Marker og Charlotte Ib
 
Tilmeldingen til konferencen kan ske via dette link
FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk