Oprettet af Kira Setling Rømer den 08. marts 2019

35 ATU’ere er et skridt tættere på at blive fremtidens verdensledere

Torsdag morgen, den 21. februar, boardede 35 ATU’ere British Airways’ morgenflyver til London, for at deltage i den 20. udgave af London International Model United Nations. Henover tre dage blev globale udfordringer diskuteret, løsningsforslag forhandlet og fremtidige verdensledere udklækket

FN, kriser og politik 

En delegation på 35 forhandlingsparate ATU’ere fra Region Midt og Syd (ATU Vest) rejste den sidste uge af februar til London for at deltage i London International Model United Nations (LIMUN). Sammen med 1.600 unge mennesker fra hele verden blev en lang række politiske forhandlinger om internationale anliggender gennemført. 

I løbet af de tre dage LIMUN-konferencen varede er bevidstheden om FN blandt delegations deltagere blevet øget markant. En deltagende elev udtrykker det på denne måde: 

“FN. Kriser. Politik. Det er alt sammen meget kompliceret og ikke nemt at sætte en streg under. Men LIMUN gav mig et unikt indblik i de mange forskellige forhold og interesser, som influerer beslutningsprocesserne. Hvis Hollands liberale tankegang tilgodeses, sker det på bekostning af Peru's religiøse overbevisning. Hvis patientens ene behov tilgodeses, trues patientens andet behov. Hvis man løser ét problem, dukker 2 andre op. Dog er dette et udtryk for et mere nuanceret verdenssyn, og en større forståelse for hvordan realiteten fungerer - hvilket på længere sigt er langt mere brugbart”. 

Delegationen var aktive i mange forskellige komiteer, og imens nogen repræsenterede Kuwait i diskussioner omhandlende opretholdelsen af international fred og sikkerhed i United Nations Security Council, tog andre Peru’s parti i United Nations High Commission on Refugees og gennemførte forhandlinger, som kan løse flygtningeproblemer verden over. 

Nye færdigheder 

Deltagelsen i konferencen har udstyret ATU’erne med mæglings-, analytiske og ledelsesmæssige færdigheder, og det har givet de unge mennesker mere blod på tanden til at tage aktiv del i løsningen af problemer verden over. En deltager siger blandt andet: 

“Vores verden er vores. Vi må spille en aktiv rolle i at forme den bedst muligt - en problemstilling af gangen, og det gøres bedst i fællesskab.” 

Til trods for, at der på konferencen var et overtal af deltagende universitetsstuderende i komitekategorien ‘advanced’, lod de talentfulde ‘beginners’ fra ATU sig ikke slå ud. Det understreger en fra delegationen:

“Selv som en lille gymnasieelev fra Danmark kan man godt være med til at forandre verden.” En anden elev supplerer:

“… måske ændrede vi hele verden på en weekend, og måske gjorde vi ikke, men vi påvirkede hinanden til det bedre, og det er en fælles sejr.” 

LIMUN er en årlig og tilbagevendende konference med intensiv debat og en masse sociale events. Og hvis det står til dette års delegation, så er dette en konference må bare må opleve:

”LIMUN 2019, blev en chance for personlig refleksion, øget forståelse og engagement for international politik og en stor indsigt i det udenrigspolitiske system. Samtidig blev oplevelsen en fantastisk social oplevelse med spændende mennesker fra både ATU så vel som resten af verden". 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk