Seminar C: Introduktion til Humaniora

  • Tirsdag, 19. marts 2019 - 16:00 til 20:00
  • SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: U45
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2018
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag, 7. februar 2019 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Humaniora

Humaniora er sprog, historie og kultur, men det er også meget andet. Der forskes og undervises blandt andet i it, medier, læring, kommunikation, design og velfærd. Den humantiske metode er kernen i dette arbejde.

På dette introduktionsseminar behandles den humanistiske metode, og der ses på grundlæggende forskelle mellem humaniora og andre videnskaber, som ofte er en naturlig følge af deres forskellige genstandsfelter. Hvor f.eks. naturvidenskab studerer genstande udefra med en vis stabilitet og derved iagttager lovmæssigheder og generelle mønstre, så analyserer og fortolker humaniora genstande i deres ”unikhed” og har derfor typisk ingen ambitioner om generalisering.

Program

16.00 Introduktion til Humaniora og dens metode v/Prodekan Lars Grassmé Binderup, Humaniora
16.10 Den humanistiske metode v/Lektor Kirstine Sinclair, Center for Mellemøststudier
17.00 Mini-forelæsning
             Underklassen i reality-dokumentaren og samtidslitteraturen
              v/Lektor Anita Nell Bech Albertsen, Litteraturstudier
17.10 Mini-forelæsning
              Hvad er det, der kaldes religion, og hvorfor er det der i det hele taget? Om religion som emne for religionsvidenskab
              v/Lektor Tim Jensen, Religionsstudier
17.20 Mini-forelæsning
              Trolddom – en forbrydelse med hul i midten. Historikerens arbejde med fortidens forestillingsverdener
              v/Lektor Louise N. Kallestrup, Historie
17.30 Mini-forelæsning
              Djævlen ligger i den sproglige detalje
              v/Lektor Nina Nørgaard, Engelsk
17.40 Spisepause
18.15 Workshops
19.50 Fælles afrunding
20.00 Tak for i dag
 

Workshop

Du deltager i én ud af fire workshops.
 
Litteraturstudier
Underklassen i reality-dokumentaren og samtidslitteraturen: På fattigdomssafari i Velfærdsdanmark v/Lektor Anita Nell Bech Albertsen
Lokale U44

Selvom klasse længe er blevet opfattet som et begreb, der er blevet overflødiggjort af samfundsudviklingen, så er klasseperspektivet fortsat nærværende i samtidslitteraturens underklasseskildringer, i TV-satirens kærlige (men stereotype) klasseportrætter og i den fordelingspolitiske velfærdsdebat, hvor medierne med sociale karikaturer som Fattig-Carina og Dovne Robert har forsøgt at belyse det danske velfærdssystems udfordringer. Dokumentar-serier, som skildrer socialt udsatte, fylder ligeledes meget af sendetiden på TV-kanalerne. Ofte med høje seertal, for underklassen er ”god underholdning”. Antallet af TV-programmer, der har til formål at forbedre, belære, disciplinere og ikke mindst udstille underklassen (og/eller arbejderklassen), er i løbet af det sidste årti eksploderet. Flere af dem ledsages af ædle erklæringer om at ville kvalificere fattigdomsdebatten. Men giver programmer som På røven i Nakskov (TV2: 2015), Stadig på røven (TV2: 2016), Prinsesser fra blokken (DR3: 2016), Blok på bistand (DR2: 2015), Drengene på kanten (DR3: 2016) m.fl. virkelig svar på, hvem de mennesker er, der lever af offentlige ydelser? Gør litteratur og TV om livet på overførselsindkomst, med tvangsauktioner, svigt og tvangsfjernelser af børn og dårlige madvaner og tænder os virkelig klogere på livet i underklassen? Eller øger de ikke snarere afstanden mellem socialklasserne, fordi den slags programmer snarere handler om middelklassens mulighed for at svælge i forargelsesfryd?

Religionsstudier
Hvad er det, der kaldes religion, og hvorfor er det der i det hele taget? Om religion som emne for religionsvidenskab v/Lektor Tim Jensen
Lokale U48
 
I denne workshop skal vi primært læse og analysere et par udvalgte tekster, der rummer eller antyder centrale fænomener inden for religioner, og i samme moment både anvender og bearbejder vi religionsvidenskabelige, komparativt udledte analysebegreber. Vi arbejder med tekster der kan klassificeres som myter, nærmere bestemt kosmogonier (skabelsesmyter), en tekst der belyser et udbredt begreb om religion (fra menneskerettighedsdiskursen), samt en tekst fra Danmark, Højesteret, der viser noget om hvordan og af hvem religion og ikke-religion defineres, in casu i Danmark, hvor der findes et statsunderstøttet majoritetsreligion.      
 
Historie
Trolddom – en forbrydelse med hul i midten. Historikerens arbejde med fortidens forestillingsverdener v/Lektor Louise N. Kallestrup
Lokale U51
 
I den bredere befolkning eksisterer fortsat en forestilling om, at heksejagt var noget, som hørte til i middelalderen, også selvom forskere længe har vidst, at hekseforfølgelserne først for alvor tog fart i 1500-tallet. I workshoppen vil vi diskutere forfølgernes opkomst og deres udbredelse, og forhåbentlig når vi at se lidt nærmere på den danske udvikling. Til workshoppen bedes I forberede tre korte tekster med henblik på at kunne diskutere, hvad de enkelte forskere lægger vægt på i deres forklaringer på hvordan hekseforfølgelserne opstod.
 
Engelsk
Djævlen ligger i den sproglige detalje: Fra sprogstudium til mordopklaring v/Lektor Nina Nørgaard
Lokale U45

Sager om mord, kidnapning, pengeafpresning, plagiat, hademails, m.m. er i tidens løb blevet opklaret på baggrund af sprogvidenskabelige indsigter om sprog. Med udgangspunkt i en række tekster fra forskellige kriminalsager vil denne workshop introducere forskellige tilgange til sprog og vise, hvordan de kan bidrage til sagernes opklaring. Deltagerne vil i workshoppen komme til at arbejde med tekster fra forskellige kriminalsager og dermed prøve kræfter med den opmærksomhed på den sproglige detalje, der er helt central for sprogvidenskaben generelt og for de forskellige sprogstudier på universitetet. Workshoppen foregår på dansk, men udspringer fra engelskstudiet på SDU. De analyserede tekster er derfor engelske. 

Formål

Seminar C: Introduktion til Humaniora har blandt andet til formål at give jer indsigt i den humanistisk metode, som tager afsæt i analyse og fortolkning.

 

FORBEREDELSE: Afhænger af workshop - se nedenstående

Du kan se hvilken workshop, som du deltager i, i dokumentet "Workshopfordeling", som du finder her på siden under DOWNLOAD.

Til workshoppen "Trolddom – en forbrydelse med hul i midten" : Læs teksterne "Heresy" af Utz-Tremp, "Witch Hunts" af Voltmer og "Witch Trials in Medieval Europe" af Kieckhefer, som du finder her på siden under DOWNLOAD.

Til workshoppen "Hvad er det, der kaldes religion, og hvorfor er det der i det hele taget?": Læs teksterne "The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 Article 9" og "Kosmogonier & Skabelsesmyter - Religionsfænomenologiske analytiske øvelser", som du finder her på siden under DOWNLOAD.

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

FIND VEJ: Du finder lokale U45 nær indgang F her!

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk