Seminar D: Introduktion til Naturvidenskab & Teknik

  • Tirsdag, 9. april 2019 - 16:00 til 20:00
  • SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: U55
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2018
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag, 7. februar 2019 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Naturvidenskab & Teknik

Naturvidenskab og Teknik som videnskab spænder meget bredt. Der forskes og undervises i emner lige fra det første liv i rummet teoretisk set til syntetisk biologi og robotter i praktisk anvendelse som svar på fremtidens udfordringer. Den naturvidenskabelige metode er kernen i dette arbejde. For at opnå naturvidenskabelig viden gør man brug af empiri, modellering og forskellige repræsentationsformer, således alle disse videnskaber knytter sig til hypoteser og teorier.

På dette introduktionsseminar gennemgås den naturvidenskabelige metode, og hvad man kan bruge den til. Seminaret introducerer naturvidenskaben og teknikken gennem forskellige naturvidenskabelige metoder fra forskellige fag, og viser således, hvad der adskiller den naturvidenskabelige metode fra f.eks. humaniora. 

Program

16.00 Velkommen
16.00 Mini-forlæsning: Fra grundforskning til anvendt forskning
          Flagermus
          v/Lektor Lasse Jakobsen, Biologisk Institut
16.30 Mini-forelæsning: Udvikling af nye forskningsmetoder
          Biobrændsler
          v/Ph.d.-studerende Simon Vilms Pedersen, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi
17.00 Workshops
17.30 Spisepause
18.00 Workshops - fortsat
19.50 Afrunding
20.00 Tak for i dag
 
Workshops
 
Du deltager i én ud af seks workshops.
 
Matematik
Matematik er meget mere end tal v/Ph.d. studerende Sophie Emma Mikkelsen
Lokale O96

I denne workshop skal vi undesøge hvor meget vi kan tælle til samt abstrakt algebra. Først, skal vi arbejde med uendelighedsbegrebet og se hvordan forskellige funktioner kan karakteriseres som injektive, surjektive og bijektive. Dette vil vi bruge til at sammenligne uendelige mængder. Vi skal bl.a. undersøge om de naturlige tal har samme kardinalitet (størrelse) som de hele tal. Herefter vil vi se på Hilberts berømte tankeeksperiment “Hilberts hotel”. Dernæst skal vi se, at der findes mange andre strukturer i matematik end for eksempel de reelle tal. Det vil vi gøre ved at definere objekter kaldet grupper og ringe, som generaliserer mange af de strukturer i allerede kender. Som et mere abstrakt eksempel på en ring skal vi se på kongruens i de hele tal. Til sidst vil vi se på gruppen af symmetrier af firkanten.

Biologi
Hormonforstyrrende stoffer v/BA.stud. Helle Skovbjerg Hjort-Gregersen & Cand.stud. Susan Nikolajsen
Lokale U40

Hormonforstyrrende stoffer er forskellige kemikalier, der påvirker kroppens hormonsystem. I det moderne miljø bliver mennesker dagligt udsat for hormonforstyrrende stoffer fra mange forskellige kilder. Påvirkningen kan have følger som kræftfremkomst, dårlig sædkvalitet og for tidlig brystudvikling.. Vi ser på særligt udvalgte kemikalier, der gennem tiden og frem til i dag, har medført skadelige effekter i varierende omfang for mennesker og dyr samt testmetoder til opdagelse af hormonforstyrrende stoffer i miljøet med henblik på at begrænse mennesker og dyrs udsættelse for disse hormonforstyrrende stoffer. 

Biologi
Fisk og sundhed v/Cand.stud. Isa Calmar & BA.stud. Jacob Roccato Madsen
Lokale Green room og green lab i Oasen

Fisk er en sund spise, der indeholder de livsvigtige langkædede omega-3 fedtsyrer, som de fleste danskere godt kunne bruge flere af. Havets fødekilder, for eksempel fisk, skaldyr, planter og alger, har foruden de essentielle fedtstoffer et stort indhold af forskellige næringsstoffer, der er vigtige for vores krops funktioner. Imidlertid kan føde fra havet indeholde miljøgifte - så spørgsmålet opstår: Hvor er balancen?

Energiteknologi
Vild med vind – om vindmøller og energiteknologi v/BA.stud. Buster Bukart Hansen og Kasper Leerbæk Jørstad
Lokale Seminarrum Ellehammer

Vindmøllerne kan spille en stor rolle i en fremtid uden fossile brændstoffer. Men hvad er fysikken og teknologien bag vindmøllerne – og hvorfor det lige er Danmark, der er blevet verdensmester i vindkraft? Hvordan udformer man den mest effektive vindmølle, og hvordan opstiller man den mest effektive vindmøllepark? I denne workshop bliver vi igennem oplæg og eksperimenter med vindmøllerdesign og effektmålinger klogere på alt dette.

Robotteknologi
Droner v/BA.stud. Simon Lyck Bjært Sørensen og Martin Jakobsgaard
Lokale TEK Brobygningscenter

Droner er i virkeligheden bare fjernstyrede flyvende robotter, som nok er mest kendt fra moderne krigsførelse. Men droner kan meget mere end smide bomber: Det er bare et spørgsmål om, at vi lærer dem det. Denne workshop om droner består af en blanding af teori og hands-on øvelser. Emnerne spænder fra dronekomponenter, sensorer, elektromotorer, børsteløse motorer, Linux- og Pyton-programmering, elektronik til luftfartsregler og sikkerhed for droner.

Velfærdsteknologi
Se med Arduino v/BA.stud. Jeppe Drue Knudsen og Jacob Busborg Staal
Lokale Seminarrum Benz

En del mennesker har på grund af funktionsnedsættelse svært ved at indgå på lige fod med andre i samfundet. I mange tilfælde er det dog muligt at gøre dem mere selvhjulpne – og dermed øge deres livskvalitet – ved at udvikle teknologi, der delvis erstatter den manglende funktion. Udfordringen i denne workshop går ud på at udvikle og bygge et hjælpemiddel til synshandicappede ved hjælp af en Arduino microcontroller, der skal programmeres i C++. Vi arbejder i bedste velfærdsteknologiske stil med embodiment, hvor vi skal sætte os selv i brugernes sted, for på egen krop at opleve, hvordan det er at leve med et handicap.

Formål

Seminar D: Introduktion til Naturvidenskab & Teknik har blandt andet til formål igennem forskellige cases at give jer indsigt i de konkrete naturvidenskabelige metoder, som man beskæftige sig med på Naturvidenskab og Teknik.

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk og evt. snacks.

FIND VEJ: Du finder lokale U55 nær indgang F her!

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk