Seminar B: Introduktion til Sundhedsvidenskab

  • Tirsdag, 26. februar 2019 - 16:00 til 20:00
  • SDU, Canpusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: U55
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2018
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag, 7. februar 2019 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskab har ét mål: at forbedre menneskers sundhed. Dette gøres gennem forskning og gennem undervisning af studerende med baggrund i den nyeste forskning og i -  ikke mindst - det kliniske arbejde. Dvs. undervisning, hvor patienter eller borgere er inddraget. Derfor bygger den sundhedsvidenskabelige forskning på evidens. Med evidens mener vi: Er der et videnskabeligt grundlag for, at vores behandling har den tilsigtede virkning? Den sundhedsvidenskabelige metode dækker over flere videnskabelige tilgange, som alle kan bruges til at verificere, om en behandling har den tilsigtede effekt. Det kan være på en patient, i forebyggelsen eller indenfor træningsområdet.

På dette introduktionsseminar vil de tre vigtigste forskningsområder inden for sundhedsvidenskaben blive gennemgået; Epidemiologi, grundforskning og klinisk forskning. 

Program

16.00 Introduktion til sundhedsvidenskab og dens metode v/Forskningsleder Jan Hartvigsen, SDU Klinisk Biomekanik
16.10 Forelæsning v/v/Forskningsleder Jan Hartvigsen, SDU Klinisk Biomekanik
16.40 Pause
16.45 Workshop - runde 1
17.30 Spisepause
18.00 Workshop - runde 2
18.45 Pause
18.55 Workshop - runde 3
19.40 Pause
19.45 Fælles afrunding
20.00 Tak for i dag
 
Workshops
Epidemiologi v/Videnskabelig assistent Jens Elmelund Rise, Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi
Grundforskning v/Ph.d. studerende Steen Harsted, Institut for Idræt og Biomekanik, Klinisk Biomekanik
Klinisk forskning v/Gæsteforskere Mie Balle Hugger & Nikolaj Christian Torp, Medicinsk Gastroenterologi, Center for Leverforskning

Formål

Seminar B: Introduktion til sundhedsvidenskab har blandt andet til formål at give jer et indblik i den sundhedsvidenskabelige metode med afsæt i konkrete eksempler på sundhedsvidenskabelig forskning.

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk