Seminar I: Team & samarbejde

  • Torsdag, 14. marts 2019 - 16:00 til 20:00
  • SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: Nedenunder
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2017
  • Afdeling: - Fyn
  • Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag, 15. januar 2019 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Under titlen Akademisk Samarbejde & Formidling går vi i dette tredje semester på tværs af alle forskningstraditionerne og sætter fokus på samarbejdsrelationer og formidling i akademiske sammenhænge. Vi skal i løbet af semesteret arbejde med vores egne personlige styrker og svagheder, vores forskellige roller i teamsamarbejde og træne vores kommunikative evner. Formålet med semesteret overordnet set er, at få et reflekteret og bedre kendskab til os selv og måden, vi interagerer med andre mennesker på.

Team & samarbejde

v/Lektor Camilla Kølsen Petersen, Institut for Kulturvidenskaber, SDU & Konsulent Astrid Søndergaard, Ugla Insights

På dette seminar vil du opnå indsigt i, hvad teamsamarbejde er i praksis med fokus på udviklings- og innovationsprojekter. Vi kommer til at arbejde med, hvordan du kan bidrage til at opbygge og vedligeholde velfungerende teams, og hvad du kan forvente af sådan en teamopbygningsproces.

Arbejdet med teamopbygning baseres til seminaret på ’4D-modellen’, som er en fasemodel for opbygning teamsamarbejde. Denne model er meget fokuseret på de gode kræfter der ligger blandt medarbejderne i en moderne organisation. Derudover vil vi arbejde med projektledelse og usikkerhed i teamarbejdet, både personligt og i forhold til projektets opgaver, og hvordan det påvirker opgaveløsningen. Hele vejen inddrages cases og problemstillinger fra oplægsholders professionelle arbejde som projekt- og personaleleder for et innovativ afdeling i krydsfeltet mellem it, forretning og mennesker i et sektorforskningsmiljø. 

Program

16.00 Velkommen
16.05 Team og samarbejde i en innovativ teknologivirksomhed
16.30 Samfundskonteksten omkring samarbejde i erhvervslivet
16.45 Øvelse om bæredygtige kompetencer og samarbejde
17.00 Egen rolle i et innovativt projekt
17.30 Spisepause
18.00 Usikkerheder i projekter og samarbejde
18.30 Øvelse om teammodeller
19.15 Opsamling og kobling til realistiske erfaringer fra erhvervslivet
19.30 Refleksion og interviews
20.00 Tak for i dag

Formål
Seminar I: Team & samarbejde har blandt andet til formål at give jer indsigt i metodiske og kommunikative strukturer i teams og organisationer samt give jer redskaber til at styrke og forbedre jeres samspil med andre mennesker.

 

FIND VEJ: Du finder "Nedenunder" nær indgang C her!

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk