Seminar J: Den gode præsentation - Forberedelsen

  • Onsdag, 24. april 2019 - 16:00 til 20:00
  • Svendborg HTX, Skovsbovej 43, 5700 Svendborg
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang:
  • Afdeling: - Fyn
  • Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag, 15. januar 2019 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Under titlen Akademisk Samarbejde & Formidling går vi i dette tredje semester på tværs af alle forskningstraditionerne og sætter fokus på samarbejdsrelationer og formidling i akademiske sammenhænge. Vi skal i løbet af semesteret arbejde med vores egne personlige styrker og svagheder, vores forskellige roller i teamsamarbejde og træne vores kommunikative evner. Formålet med semesteret overordnet set er, at få et reflekteret og bedre kendskab til os selv og måden, vi interagerer med andre mennesker på.

Den gode præsentation - Forberedelsen

v/Formidlingschef Linda Greve, Science Museerne på Aarhus Universitet

Når du skal levere indledningspræsentationen til mundtlige forsvar, når du skal håndtere de efterfølgende spørgsmål og når du holde oplæg for klassen er der to ting, der påvirker dine lyttere: Hvor godt din præsentation er struktureret og forberedt og hvor god du er til at skabe kontakt til dine lyttere.

På dette seminar, som er det første ud af to sammenhængende seminarer om den gode præsentation, arbejder vi med den metodiske forberedelse til at holde oplæg og mundtlige præsentationer. Vi går i dybden med, hvordan du bedst muligt strukturerer det faglige indhold og skærpe din bevidshed om retoriske greb i dit oplæg, sådan at du lærer at opbygge den gode modtagerrettede præsentation med klare pointer.

Formål
Seminar J: Den god præsentation - Forberedelsen og Seminar K: Den gode præsentation - Leveringen har tilsammen til formål at give jer indsigt i præsentationsteknik og give jer konkrete metoder og redskaber til at forberede og levere den gode præsentation.

 

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk