Seminar H: Personlige styrker & svagheder

 • Tirsdag, 29. januar 2019 - 16:00 til 20:00
 • Vestfyns Handelsgymnasium, Langbygårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
  Årgang: 2017
 • Afdeling: - Fyn
 • Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag, 15. januar 2019 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Under titlen Akademisk Samarbejde & Formidling går vi i dette tredje semester på tværs af alle forskningstraditionerne og sætter fokus på samarbejdsrelationer og formidling i akademiske sammenhænge. Vi skal i løbet af semesteret arbejde med vores egne personlige styrker og svagheder, vores forskellige roller i teamsamarbejde og træne vores kommunikative evner. Formålet med semesteret overordnet set er, at få et reflekteret og bedre kendskab til os selv og måden, vi interagerer med andre mennesker på.

Vi skal længere ind – vi skal helt ind i sindet!

v/Konsulent Nana Scheibel, Public Innovation

Måske har du set ’Den lille Gumbas’ i Rytteriet, der vil have os ud på en rejse helt ind i sindet?
På dette seminar tager vi helt bogstaveligt fat på at komme længere ind i sindet. 

Vi skal arbejde med den psykologisk personprofil Whole Brain, som hjælper dig til at:

 • Opdage dit særlige talent og dine styrker
 • Forstå dine blinde vinkler og dine svagheder
 • Vælge, hvordan du sætter din personlighed bedst i spil, når du er sammen med andre

Whole Brain modellen er udviklet af amerikaneren Ned Herrmann, som igennem mange år forskede i hvordan vi tænker og hvilken betydning det har for vores kreativitet og kommunikation m.m. Med udgangspunkt i hjerneforskning af blandt andet nobelprismodtager Roger Sperry, udviklede han metaforen for hjernen kaldet Whole Brain modellen.

Whole Brain modellen illustrerer de fire dominerende tankeprocesser i hjernen, som vi alle benytter. Vi har dog alle forskellige grader af dominans af de fire måder at tænke på og det kan komme til udtryk i forskellige måder at løse opgaver på, forskelligheder i vores kommunikation, fokus, motivation med mere.

Den individuelle Whole Brain profil afspejler hvordan ens personlige tankepræferencer fordeler sig i forhold til de fire dominerende måder at tænke på, og hvor stærk en præference man har indenfor hver tænkemåde.

Formål
Seminar H: Personlige styrker og svagheder har blandt andet til formål at give jer indsigt i jeres personlige styrke og svagheder samt give jer redskaber til at sætte jeres styrker i spil.

 

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen

 

 • Antal deltagere:
 • Lærer: JH
 • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk