Odense Universitetshospital

 • Torsdag, 15. marts 2018 - 15:00 til 19:00
 • SDU på OUH, J. B. Winsløws Vej 19, 5000 Odense C, Lokale: 19.06
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
  Årgang: 2016, 2017
 • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
 • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 12. marts 2018 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Sundhedsvidenskabelig aktivitet, hvor du besøger Odense Universitetshospital og hør om det medicinske arbejde i sundhedssektoren. Fire afdelinger åbner dørene og giver et indblik i deres arbejde og forskning.

Odense Universitetshospital

v/Klinisk lektor Malene Grubbe Hildebrandt m.fl, SDU ved OUH

Vi besøger Odense Universitetshospital, hvor du får mulighed for at se to af fire afdelinger og møde personalet og forskere. De fire afdelinger, som du har mulighed for at opleve er:

Afdelingen for Strålebehandling – her ser du udstyret, som bruges til moderne stråleterapi af cancer, hører om avanceret billedbehandling og dosimetri og møder læger samt strålefysikere.

Nuklearmedicinsk Afdeling – her oplever du isotoplaboratoriet og cyclotronen, hvor afdelingen fremstiller de kortlivede isotoper samt hører om PET-skanning og PET-CT-skanning. Du får mulighed for at møde afdelingens læger og radiokemikere.

Klinik for Molekylær Endokrinologisk Behandling – i daglig tale "stamcellelaboratoriet". Her oplever du et moderne forskningslaboratorium og møder nogle af de Ph.d.-studerende.

Onkogynækologisk Afdeling – denne afdeling har højt specialiseret funktion indenfor behandling af gynækologiske kræftsygdomme. Her skal du besøge OUH’s robotcenter og forhåbentlig får du lov at besøge en af robottern,e der måske er i funktion på det tidspunkt.

Besøget slutter i plenum med lidt at spise og mulighed for at stille supplerende spørgsmål til afdelingerne. 

Program

Kl. 15.00 Velkomst

Kl. 15.20 Inddeling i grupper og afgang til respektive afdelinger

Kl. 15.30 Rund- & undervisning på afdelingerne

 • Gruppe 1: Nuklearmedicinsk Afdeling, v/Læge KasperTholstrup Pedersen & Overlæge Malene Hildebrandt

Positron-emissions-tomografi (PET) - Positroner (e+) udnyttes til billeddannelse via sporstoffer, der består af sukker mærket med e+ emittere. PET afbilleder sygdomsaktivitet i celler med højt sukkerforbrug, som kræft- og inflammationsceller. En CT-skanning fusioneres med PET billederne for at få den anatomiske lokalisation af sukkermetabolismen med ind på billederne. Vi ser skannerne og kigger ind i laboratoriet, hvor radiofarmaka fremstilles. Eksempler på brug ved undersøgelse for kræft og inflammatoriske sygdomme.

 • Gruppe 2: Stråleterapeutisk afsnit, v/PhD-studerende Kasper Rørdam Jensen & Hospitalsfysiker Karina Lindberg Gottlieb

Strålebehandling af kræft - vi hører om hvordan behandlingen planlægges og leveres, samt hvordan der på OUH arbejdes frem imod større tilpasning af strålebehandlingen til den enkelte patient

 • Gruppe 3: Klinik for molekylærbiologisk behandling – KMEB – v/Videnskabelig assistent, cand. Scient Nicholas Ditzel

Denne afdeling udgør OUH’s stamcelle laboratorium. Stamceller kan reproduceres uendeligt og giver unikke muligheder i forhold til behandling – fx ved hjertelidelser. Vi ser, hvordan stamceller dyrkes i laboratoriet og nogle af de teknologier, der bruges i eksperimenter med stamceller.

 • Gruppe 4: Gynækologisk Afdeling, v/Overlæge Iørn Vester Hegelund

Gynækologisk afdeling har højt specialiseret funktion indenfor behandling af gynækologiske kræftsygdomme. Mange patienter kan opereres med såkaldt robotassisteret kikkertkirurgi. Vi skal besøge OUH’s robotcenter og forhåbentlig få lov at besøge en af robotterne der måske er i funktion på det tidspunkt. Forinden fortælles der kort om robotkirurgi.

Kl. 16.45 Alle grupper skifter plads

Kl. 17.00 Rund- & undervisning på afdelingerne

 • Gruppe 1: Stråleterapeutisk afsnit, v/PhD-studerende Kasper Rørdam Jensen & Hospitalsfysiker Karina Lindberg Gottlieb
 • Gruppe 2: Nuklearmedicinsk Afdeling, v/Læge KasperTholstrup Pedersen & Overlæge Malene Hildebrandt
 • Gruppe 3: Gynækologisk Afdeling, v/Overlæge Iørn Vester Hegelund
 • Gruppe 4: Klinik for molekylærbiologisk behandling – KMEB – v/Videnskabelig assistent, cand. Scient Nicholas Ditzel

Kl. 18.15 Alle grupper går tilbage til Winsløwparken 19

Fra kl. 18.15 Opsamling og afrunding fra besøgene på de forskellige afdelinger

 • En repræsentant fra hver gruppe fortæller kort om oplevelsen på én afdeling, herefter kort diskussion i plenum
Kl. 19.00 Tak for i dag 
 

PRAKTIK: Der er spisepause under opsamlingen, hvor SDU giver sandwich - så lad madpakken blive hjemme.

FIND VEJ: Du finder SDU ved OUH her! Du finder bygning 19 her! Du finder lokale 19.06 i stueetagen her! HUSK at registrere dig hvis du er i bil og parkerer ved SDU på OUH - se hvordan her.

AFVIKLER: Kira - tlf. 5383 6945, kontaktes hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 • Antal deltagere: 55
 • Lærer: JH
 • Type: Valgfri

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk