Seminar E2: Reformationen som nøgle til forståelsen af det danske samfund?

  • Torsdag, 31. august 2017 - 16:00 til 20:00
  • Munkensdam Gymnasium, Tøndervej 100, 6000 Kolding
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2016
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag, 24. august 2017 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Efterårets første seminarer er en sammenhængende række af fordybelsesseminarer. På de enkelte fordybelsesseminarer får du mulighed for at gå i dybden med et enkelt emne inden for en given faglighed. Du ser hvordan forskellige fagligheder udforskes og ny viden kan skabes.

Du deltager i to ud af ni fordybelsesseminarer, og du vælger selv hvilke alt efter din interesse og hvor der er plads. Vi anbefaler meget, at du ikke lader geografi, men interesse afgøre dit valg mellem de forskellige muligheder.

Reformationen som nøgle til forståelsen af det danske samfund?

v/Centerleder og lektor, ph.d. Bo Kristian Holm, LUMEN – Center for the Study of Lutheran Theology and Confessional Societies og Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet

Reformationen giver anledning til mange debatter. Nogle ser reformationen som årsagen til demokrati og velfærdsstat i Danmark. Andre benægter reformationens positive betydning, og peger i stedet på reformationens linjer til bl.a. hekseforfølgelser og antisemitisme.

I dette fordybelsesseminar vil vi med udgangspunkt i den allernyeste forskning inden for området se på reformationens betydning for det danske samfund. Danmark er nemlig interessant i en global sammenhæng, fordi det som et af de eneste lande i verden har været næsten 100 % luthersk i næsten 500 år. Hvis luthersk tankegang kan give samfundsmæssigt aftryk må det derfor i særlig grad gøre sig gældende i Danmark.

Vi skal arbejde med nogle cases som viser mulige forbindelseslinjer mellem luthersk teologi og samfundsudvikling, og især rette opmærksomheden på den tvetydighed, der er forbundet med den lutherske tradition og som måske stadig kan iagttages i samfund. Særlige temafelter vil være autoritet, menneskesyn, samfundsansvar og forholdet mellem religion og politik

Program

16.00 Indføring i reformationens forhold til samfundsudvikling og metoder til at studere dens betydning.

16.45 Pause

17.00: Præsentation af materiale på nettet: www.danmarkshistorien.dkwww.reformation.au.dkwww.luther2017.dk

17.30 Spisepause

18.00 Arbejde i grupper med forskellige tematikker

19.00 Pause

19.15 Fremlæggelser og diskussion

20.00 Tak for i dag
 

FORBEREDELSE: Se Intro til lektier, som du finder her på siden under DOWNLOAD.

MEDBRING: PC, papir og pen

AFVIKLER: Kira - tlf. +45 5383 6945 mail: kira@ungetalenter.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

Seminar E 2016
  • Antal deltagere: 53
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk