Oprettet af Kira Setling Rømer den 03. maj 2017

Netværksmøde for talentfulde unge fra hele Europa

European Talent Support Network Youth Summit 2017

Akademiet for Talentfulde Unge blev i oktober 2016 udnævnt som dansk Talent Centre i European Council for High Abilities og herunder optaget i European Talent Support Network, som er et europæisk samarbejde mellem forskellige akademiske talent- programmer og indsatser. ETSN har også en ungdomsafdeling kaldet Youth Platform of the ETSN.

Youth Platform of the ETSN afholdt fra d. 29. marts til 2. april 2017 Youth Summit i Budapest. Til Youth Summit 2017 samledes talentfulde unge fra hele Europa for at dele deres historier, indgå i diskussioner om talentindsatser, deltage i workshops, overvære forelæsninger og netværke. Akademiet sendte en delegation bestående af tre deltagere - én fra Syd, én fra Midt og én fra Øst til Youth Summit 2017. Fra Akademiet Syd deltog Martine Hegelund Bjørnsbo fra Årgang 2015, Nordfyns Gymnasium. Martine har sendt følgende beretning hjem:

Youth Summit 2017 var en fantastisk mulighed at møde ligesindede unge fra forskellige dele af verden, der har gennemgået en række talentudviklingsprogrammer. Der var 67 deltagere fra 17 lande i alderen 16-26 år og fra forskellige uddannelsestyper. De fem dage var præget af faglige indlæg og workshops om fremtidige projekter.

Gennem Ted-talk-præsentationer, hvor deltagerne introducerede deres talentorganisation og et selvvalgt emne, fandt vi meget hurtigt ud af, at ATU var en unik talentorganisation sammenlignet med andre landesorganisationer. På Youth Summit var der generel enighed om, at talentfulde elever har brug for ekstra tilbud og udfordringe. Derudover blev der talt meget om vigtigheden af at have et socialt netværk, hvor man kan finde ligesindede. På tværs af Europa fandt vi ud af der i høj grad findes mange mindre velfungerende talentorganisationer. ATU er en af de eneste organisationer, hvor medlemmerne jævnligt mødes og ud fra vores vurdering en af de mest professionelt fungerende organisationer.

Dagene havde fokus på faglige indlæg om ”Giftedness”, hvor deltagerne blev introduceret til forskellige begreber og forskning, der blev udført på dette område. Der ud fra arbejdede vi med ETSN’s ”Charter of rights”, der fokuserede på talentfulde unges rettigheder. Vi besøgte også Central European University, hvor vi skulle finde kreative løsninger til igangværende og fremtidige ungdomsplatformprojekter. Det var virkelig fedt at lave effektivt gruppearbejde på meget højt niveau, hvor alle kom med virkelig gode inputs. Der blev bl.a. arbejdet på etableringen af en international social platform for ”Gifted Students,” og non-profit udvekslingsaftaler mellem talentorganisationerne.

Alt dette sammen med hyggelige aktiviteter som en bådtur på Donau og lære ungarske folkedanse, var det en utrolig god oplevelse. Youth Summit har givet mig nye venskaber og indblik i, hvad vi kan gøre med det for at skabe en effektiv forandring inden for talent og begavelse.

Akademiet glæder sig til at høre meget mere om alle de gode inputs fra det europæiske Youth Summit 2017, og forhåbentligt få gode ideer til nye tiltag for danske talentfulde unge. 

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk