AFLYST Økosystemer AFLYST

  • Fredag, 20. januar 2017 - 16:00 til Lørdag, 21. januar 2017 - 14:45
  • SDU Kerteminde, Hindsholmvej 11, 5300 Kerteminde Mødested: SDU Marinebiologisk Forskningscenter
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2014, 2015, 2016
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 16. januar 2017 - 10:00 - men du skal logge ind først.

Naturvidenskabelig weekend-camp om marinebiologi og emnerne invasive arter og økosystemer. I løbet af campen bliver du klogere på de mulige naturbevarende tiltag, som man kan lave for at opretholde sunde økosystemer og bekæmpe invasive arter. Desuden får du tid til hyggeligt samvær med andre Akademi-deltagere.

Invasive arter og økosystemer

v/Marinebiologisk Forskningscenter, Naturvidenskabeligt Fakultet, SDU

Fredagens emne ” Kunstige rev, et nyt økosystem opstår”: Gennem de seneste år er der rettet stor fokus på etableringen af nye kunstige rev, som følge af de udfordringer havet står overfor, herunder overfiskeri, global opvarmning, stenfiskeri osv. I 2014 blev en tidligere færge sænket i Det Sydfynske Øhav, for at skabe et kunstigt rev til gavn for dykkerturismen og biodiversiteten. Biologisk Institut har etableret et undervandslaboratorium på vraget for på at undersøge successionen af dyr og planter, men også for at kunne sende live-billeder fra vraget, til anvendelse i undervisningen. I dette forløb vil du få mulighed for at se live billeder fra vraget, og der vil gennem forløbet sættes fokus på biodiversiteten omkring kunstige rev.

Lørdagens emne Behandling af ballastvand”: Skibe skal behandle ballastvand, inden det udledes for at undgå at sprede invasive arter imellem økosystemer. Behandlingsmetoderne som vi arbejder med, simulerer nogle af de installerede systemer ombord på skibene, som renser og desinficerer ballastvandet, når det pumpes ind og ud. Vandprøver indsamles og udsættes for forskellige behandlingsmetoder, og grader af disse. Forløbets anden dag starter indledningsvis med et oplæg omkring invasive arter og ballastvand. Derefter vil de behandlede vandprøver analyseres i laboratoriet. Analysen omfatter (1) farvning med markører for liv for bestemmelse af fordelingen af levende og døde organismer i prøverne ved brug af mikroskoper som mål for effekten af behandlingsmetoden, (2) artsbestemmelse af zooplankton og planteplankton i vandprøverne, (3) identifikation af evt. invasive arter. Diskussion og perspektivering af resultaterne vil f.eks. omhandle effekt af behandlingsmetoderne og graderne af disse, de forskellige arters robusthed overfor behandlingerne, hvilke typer invasive arter blev fundet, hvilken betydning har invasive arter på et økosystems balance og fremtidige dynamik, m.m. 

Program:

Fredag d. 20. januar  

16.00 Velkommen

16.30 Oplæg om etablering af kunstige rev som naturbevarelse og økosystem med udgangspunkt i den sænkede Ærøsund-færge. Via live-transmission fra færgen: bestemmelse af arter på vraget.

18.00 Spisepause

20.00 Indkvartering og aftenhygge

Lørdag d. 21. januar

7.30 Morgenmad

8.15 Udtjekning og afgang til Marinebiologisk Forskningscenter

9.00 Oplæg om ballastvand og invasive arter.

10.30 Hold 1: Artsbestemmelse af zooplankton og planteplankton i fikserede samt ubehandlede prøver samt identifikation af eventuelle invasive arter.

          Hold 2: Filtrering af de forskellige behandlede prøver, farvning og optælling af levende og døde arter i prøverne.

12.00 Frokost

12.30 Filtrering, farvning og analyse – ombytning af de 2 hold

14.00 Opsamling på resultaterne

14.45 Tak for denne gang

 

MEDBRING: Drikkedunk og ønskede snacks til hele campen

Weekendtaske med praktisk tøj/fodtøj og toiletsager

Sengelinned og lagen

Håndklæde (alm. bad)

Pc eller tablet, papir og pen

FORBEREDELSE: Læs baggrundsmaterialet, som du finder her på siden under *download"

PRAKTIK: Akademiet står for overnatning og al forplejning

Vi skal overnatte i Kerteminde Byferie, Hyrdevej 83, 5300 Kerteminde

BEMÆRK: evt. fødevareallergier eller vegetarisme skal meddeles sekretariatet pr. mail senest mandag d. 16. januar 2017.

FIND VEJ: Vi skal være på SDUs Marinebiologisk Forskningscenter og ikke selve Fjord & Bælt Centret. Marinebiologisk Forskningscenter ligger i baggården til Fjord & Bælt. Find vej her.

AFVIKLER: Kira - tlf. 5383 6945, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret.

  • Antal deltagere: 25
  • Lærer: JH
  • Type: Valgfri

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk