Forløbsoversigt

Sådan kan de fire semestre på Akademiet for Talentfulde Unge – Syd se ud

Der er fire semestre på et forløb på Akademiet for Talentfulde Unge. Hvert semester indeholder et obligatorisk program og en række valgfrie aktiviteter. Generelt set udgør det obligatoriske program den akademiske bredde mens de valgfrie aktiviteter skaber den akademiske dybde.

 

1. semester: Akademisk Tankegang & Metode (forår 1.g)

Seminar A: Kickstart & velkomst til Akademiet

Seminar B: Videnskab & etik

Seminar C: Akademisk metode – Teknik, Natur- & Sundhedsvidenskab

Seminar D: Akademisk metode – Humaniora & Samfundsvidenskab

 

Summer camp (sidste uge i sommerferien)

Videnskabelig foredrag, workshops & sociale indslag

 

2. semester: Akademiske Formidling (efterår 2.g)

Seminar E: Akademisk analyse

Seminar F: Virksomhedsbesøg

Seminar G: Den gode præsentation

Seminar H: Visuel formidling

 

3. semester: Akademisk Fordybelse (forår 2.g)

Seminar I: Internationale studier & karriere

Seminar J: Team & samarbejde

Seminar K: Informationssøgning

Seminar L: Kreativitet & Innovation

 

4. semester: Akademisk Arbejde (efterår 3.g)

Seminar M: Studielivsmentor

Seminar N: Skriv som en Akademiker

Seminar O: Akademisk arbejde i erhvervslivet

Seminar P: Akademisk arbejde i forskningsverdenen

 

5. semester (januar 3.g)

Dimission

 

Valgfrie og Internationale aktiviteter

Ved siden af de obligatoriske seminarer har vi en lang række valgfrie aktiviteter, som vi selv tilrettelægger i samarbejde regionale samt nationale universiteter, virksomheder, institutioner og organisationer. De valgfrie aktiviteter går enten på tværs af eller ligger i forlængelse af de obligatoriske seminarer og er en god mulighed for at fordybe sig endnu mere i et felt og for at møde andre fra Akademiet for Talentfulde Unge på tværs af årgange og hold. Vi afholder også hvert år en international camp i samarbejde med de to andre Akademier for Talentfulde Unge, ligesom vi nogle år deltager i internationale Model UN-konferencer.

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk