UDSKUDT | ATU | Model United Nations 2020

  • Lørdag, 28. november 2020 - 9:00 til 18:00
  • Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 14. november 2020 - 12:00 - men du skal logge ind først.

OBS!!! AKTIVITETEN ER DESVÆRRE UDSKUDT SOM FØLGE AF COVID-19VI ARBEJDER PÅ AT FINDE EN NY DATO i 2021, HVOR AKTIVITETEN KAN GENNEMFØRES. MERE INFO FØLGER SNAREST MULIGT!

Samfundsvidenskabelig konferencedag, hvor du bliver klogere på komplekse politiske diskussioner og beslutningsprocesser i en international og diplomatisk sammenhæng. Desuden får du rig mulighed for at øve både dine forhandlingsevner, argumentationsteknikker og sit engelsk, samtidigt med at du får mulighed for at udvide dit netværk med andre ATU'ere fra hele landet.

ATU | MUN

v/ATU | MUN Organisers

Hvordan kan det være så svært at finde en løsning på klimaforandringerne? Hvorfor tager det 6, 8 eller 10 internationale topmøder, før der endelig kommer en gensidigt overholdt våbenhvile i Syrien? Hvorfor er...?

Spørgsmålene er mange når man går fra national til international politik. Og spørgsmålene bliver ikke nemmere at besvare når man ser på de forskellige interesser der er på spil. Siden 1945 har FN forsøgt at være det forum, hvori internationale konflikter blev løst. Men FN har siden årtusindskiftet måtte se sig handlingslammet og uden reel autoritet når konflikter er opstået eller blusset op.

Vær med, når der igen afholdes ATU | MUN konference og sid med ved forhandlingsbordet, når nogle af verdens store udfordringer skal diskuteres og behandles i FNs forskellige råd.

Så er du klar til formel påklædning, spændende debatter, masser af kage og kaffe, samt nye bekendtskaber? Så tilmeld dig dette års ATU MUN – du vil ikke fortryde det!
 

Komiteer

Komite 2: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Emne: Equality in Education under FN's verdensmål nr. 4 (Quality Education) og nr. 5 (Gender Equality)
 
Der er mange faktorer, der påvirker børns lige adgang til uddannelse. I komiteen skal deltagerne blandt andet diskuterer, hvordan vi sikrer lige adgang for alle køn, og hvad man kan gøre for at for at sikre lige adgang til undervisning for andre underpriviligerede grupper (etniske minoriteter, disabilities, osv.) 
 
Kommite 3: United Nations Security Council (UNSC)
Emne: The Kashmir Conflict under FN's verdensmål nr. 16 (peace, justice and strong institutions)
 
Efter Indien fjernede artikel 370 af deres grundlov og derved fjernede autonomien for regionen Kashmir, steg konfliktniveauet mellem Indian og Pakistan igen. I komiteen skal deltagerne diskuterer de nuværende grænser, mængden af autonomi i regionen, og hvordan vi langt om længe kan sikre fred i regionen, mens vi samtidig skal tage hensyn til vandforsyning, terrorisme, menneskerettigheder og atomvåben. 
 
Du skal prioriere hvilken komité du helst vil sidde i, hvilket du gør her!
 

Om ATU | MUN

ATU | MUN er et samarbejdsprojekt mellem engagerede og dedikerede ATU'ere fra ATU | Vest, med stor erfaring i Model United Nation nationalt og internationalt.

Deltagerne i ATU | MUN konferencen er ATU'ere fra både ATU | Syd, ATU | Midt og ATU Øst.

Efter tilmeldingsfristen vil I blive tildelt hvilken komité og land, som I respektivt skal repræsentere. Du får mulighed for at prioritere hvilken komité, som du ønsker at deltage i.

Hvis ATU | MUN på summer campen virkelig var spændende, så meld dig til, eller meld dig til, hvis du endnu ikke har prøvet MUN, men gerne vil.

 

FORBEREDELSE: Research din tildelte komité og dit tildelte lands holdning til emnerne. Tag det formelle tøj på når du møder op.

MEDBRING: PC, papir og skriveredskaber.

PRAKTIK: Der er kaffe- og spisepauser, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv en drikkerdunk.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere: 30
  • Lærer: JH
  • Type: Valgfri

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk