Ansøgning & Indstilling

Læs mere her om de sidste trin før optagelse på ATU

Ansøgning om optagelse på Akademiet for Talentfulde Unge koordineres af de enkelte samarbejdsgymnasier i samarbejde med sekretariatet på ATU.

Deadline for indstillinger til Akademiet for Talentfulde Unge er 15. januar. Indstillingen er bindende og foretages af samarbejdsgymnasierne elektronisk her på siden.

Til ansøgning og motivation anvendes blanketten, som kan downloades her på siden. 

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • En kort beskrivelse af eleven.
  • En motiveret argumentation for, hvorfor eleven ser sig selv som egnet.
  • Nogle refleksioner over, hvad eleven mener at kunne opnå ved at deltage på ATU.

Det er ikke nødvendigt at vedhæfte karakterudskrifter osv. Vi forventer, at gymnasiet på forhånd sikrer sig, at ansøgerne har det fornødne faglige niveau.

Optagelsen

Indstilling af en elev til optagelse skal bero på ATU Syds optagelseskriterier og talentforståelse. Derudover vurderes følgende forhold.

  • Hvorfor eleven gerne vil deltage på Akademiet for Talentfulde Unge
  • Om eleven er motiveret, herunder både at eleven reflekterer over tidsforbrug, og at eleven udtrykker ønske om at prioritere Akademiet for Talentfulde Unge
  • Hvad eleven selv mener at kunne bidrage med på Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven reflekterer over, hvad vedkommende kan få ud af at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven har sat sig ind i, hvad Akademiet for Talentfulde Unge er, og hvad det indebærer at deltage.

Når eleven har udfyldt ansøgningsskemaet, skrives dette under, scannes og indsendes som pdf ved hjælp af denne indstillingssformular sammen med en række oplysninger om eleven samt forældregodkendelse, som også kan downloades her på siden. 

Der er oftest flere ansøgere, end der er pladser, så det er vigtigt, at eleverne gør sig umage med den personlige motiverede ansøgning. Elevernes egen motiverede ansøgning vil være det andet væsentlige vurderingskriterium. Vi vægter, at alle gymnasierne i Region Syd bliver bredt repræsenteret. De indstillede elever vil senest ultimo januar få besked om, hvorvidt de er optaget.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk